Loading... Please wait...Категории

Бюлетин новини


Значение на Българските Имена

   Личните имена на българите са възниквали или са възприемани през различни епохи. Най-стари са имената, наследени от далечното минало, които се срещат и у другите славянски народи, като Владимир, Владислав, Драгомир или съкратените им форми Драго, Миро, Слав, Нягул.
   С настаняването на Балканския п-в българските славяни вероятно са възприели и тракийски имена. Днес са оцелели само имена от латински корени. Едни са останали от старото романизирано население, а други са по-късни заемки от румънски. Старите имена от тракийски и латински корени можем да приемем за втори пласт.
   С идването на Аспаруховите българи е навлязъл и трети пласт лични имена. Сведенията за оригиналния вид и скритото значение на тези прабългарски имена са доста оскъдни. Някои днешни български имена като Жоте, Пижо, Шоле и др. може би крият изменен първобългарски, кумански или печенежки корен. Първобългарски са и имената на нашите ханове и боляри отпреди покръстването и след него. По време на дългото гръцко и турско робство почти всички те са изчезнали от народната традиция, а в по-ново време някои от тях са възобновени по книжовен път.
   С покръстването на българската държава в 865 г. у нас навлизат масово християнските имена от източноправославния календар. Дори самият княз Борис І е получил второ име — Михаил. По произход християнските имена са главно староеврейски, гръцки и латински.
   Еврейските имена са заети от Библията. Те отразяват един дълбоко религиозен мироглед, вяра и стремеж за общение с Бог.
   Гръцките имена са най-многобройни, защото повечето светци са от елинизираните области на Източното Средиземноморие. Понеже около 2/3 от календарните светци и мъченици имат гръцки имена, техният брой у нас надминава 200, а с производните и видоизменени форми — няколко пъти повече.
   Латинските имена се срещат главно при католиците. У нас те са малко, и то преминали през гръцки.
   Всички тези имена съставят четвъртия пласт в българската антропонимия.
   Въпреки вековното турско робство поради разликата в религията турски лични имена не са възприети сред българите. Мохамедански имена се срещат само у помашкото население. Вън от тях обаче се срещат неголям брой имена, в които се крие турски корен, но те са образувани на българска почва от познати турски думи. Такива са: Демир, Курти, Севда, Султана, Сърма и др. Тези турски имена и прякори съставят пети пласт.
   От Възраждането насам у нас се появяват все повече имена, които отразяват политически, литературни и други влияния. Например към края на турското робство се появило личното име Венелин, което всъщност е фамилно име на руския писател историк Юрий Венелин. Малко по-късно, а и след Освобождението зачестява името Александър, заради руския император Александър ІІ, и Владимир - неговия син.
   Когато Фердинанд станал княз на българите през 1887 г. името му било непознато у нас. Сега обаче все още се срещат Фердинандовци и те са хора на преклонна възраст или покойници.
   След Октомврийската революция у нас се появили лични имена Ленин, Будьони или техни производни — Владилен, Володя, по-късно Сталин, Сталинка, в годините на социализма - Петилетка.
   Увлечението по имена на политически лица и събития понякога носи неприятни изненади, особено когато историята още не е казала последната си дума.
   Друг източник на имена е литературата. Още през втората половина на 19 век у нас се появява името Геновева, по-късно — Борислав, Албена, Тамара, Людмил, Емил, Пушкин, Олег, Чайка.
   Ако приемем политическите и литературните имена за шести пласт, последния седмия, ще съставят имената от думи, които означават предмет - Телефонка, Салфетка, Грамофонка.
   В по-ново време и киното стана извор на лични имена. Според последните сведения на голяма популярност продължават да се радват имената от сапунените телевизионни сериали, особено в определени райони на България. Заедно с тях  навлизат чуждоезикови лични имена, свързани със смесени бракове, емиграция или желание за емиграция, но това е тема за други изследвания.

* * * 
   По семантика българските имена могат да се разделят на две големи групи, не винаги с ясна граница между тях — пожелателни и защитни.
 
Пожелателни имена
В тях е вложено пожеланието на родителите за бъдещето на детето.
Живот и здраве: Живко, Здравко
Род и семейство: Братан, Байно, Везенко, Татун, Новко, Заварин
Успех в живота: Първан, Видьо, Вида, Велчо, Велика, Сретен
Сила и храброст: Войно, Бойко, Страхил, Силян, Груди
Качества на характера: Веселин, Ради, Драго, Добри, Мила, Искрен
Физическа красота: Хубен, Лепа, Гиздьо, Ваклин, Къдра, Руси, Румяна, Бела, Младен
Близки до пожеланията за физическа красота са имената, които сами по себе си означават хубави и приятни неща:
Цветя: Иглика, Невена, Ружа, Теменужка, Роза, Цветан
Билки и треви: Билян(а), Детелин(а)
Дървета и плодове: Елица, Калин(а), Явор, Ясен
Птици: Гълъб, Пауна, Славея, Сокол
Небесни светила: Звезда, Звезделин(а), Деница, Зорница

 
Защитни имена
   Както и пожелателните, те са свързани с първобитната вяра в магическата сила на словото. Били предназначени да се борят с детската смъртност. Когато в семейството първите деца умирали, родителите давали на рожбата си такова име, че да я пази от преждевременна смърт. Защитните имена са няколко вида:
   а) От глаголен корен "стоя, трая": Стойко, Стоян, Стоимен, Трайчо, Траян
   б) От дума, която означава здрав, твърд, не особено ценен предмет: Камен, Кремена, Желязко
   в) От названието на обикновен домашен предмет, част на къщата, ралото: Праго, Собел, Рукан...
   г) "Грозни" имена, т.е. които предпазват от зли очи: Грозьо, Черньо
   д) Имена свързвани с подхвърлянето на дете. Към средствата за борба с детската смъртност спада и широко практикуваната допреди две-три поколения символична жертва. Ако на родителите умирали децата или се родяло хилаво дете, за което се страхували дали ще оживее, "подхвърляли" го рано сутрин на улицата или край кладенеца и гледали кой пръв ще го намери. Който го найде или обрете, той става кръстник на детето и му дава било собственото си име, било Найден, Обретен. Ако вместо човек най-напред дойде животно, загрижените родители казвали, че такъв му бил късметът на детето им, и можело да го нарекат дори Кравко, Кучкан, Песан. И вярвали, че с това са избягнали проклятието и детето ще оцелее до дълбока старост.
   е) Търсене на име. Проклятието над родителите да не траят децата им можело да се избегне и с ново име, каквото няма в рода и в близката околност. Такива са някои съвсем редки християнски имена или просто от израза "Търся име" вземат първата дума и образуват Търся, Търсена.
   ж) Защита от други беди. Според наивното вярване на нашите баби и деди някои имена крият сила да предпазват и от други напасти, каквато бива понякога нежеланото многодетство Когато се раждат все момичета (а всеки родител иска да има преди всичко мъжка рожба), кръщават четвъртото или петото момиче Доста, Достена или Стига, за да се роди след него момче. А когато се раждат прекалено много деца, кръщавали десетото, например, Запрян.
   Магическата сила на името можела цял живот да служи като защита срещу диви зверове и беди. А понеже най-опасният звяр по нашите земи е вълкът, широко разпространени са имената: Вълчо, Вълкан, Вълкана. Същия смисъл носят и имената: Огньо, Огнян, а може би и Куцар.

   Когато някое чуждо по произход и с непонятно значение име напомня българска или позната дума, хората го свързват с тази дума и го смятат образувано от нея, т.е. преосмислят името. Така от гръцкото Тихон - "щастливец" са възникнали имената Тихо, Тихол, Тишо и ние смятаме, че крият значение "тих". 
   Имената на календарните светци - еврейски, гръцки и латински, натрапени от византийските църковни власти, както в миналото, така и днес, са чужди на езика ни. Затова българинът открай време се е стремял да ги асимилира, да ги направи понятни по значение и по-лесни за изговор. Това се постига чрез превод или съкращаване.
   Понеже и в недалечното минало мнозина образовани българи са знаели гръцки език, те разбирали значението на голяма част от имената и ги превеждали. Например, ако дядото се казвал Тодор или Доротей, което ще рече "дар от Бога, Божи дар", кръщавали внука Божидар. Това явление се е засилило особено много през Възраждането. 
   Ето още няколко български имена, които по всичко изглежда, че са превод на съответни гръцки: Благородна — Евгения, Боголюб — Теофил или Филотей, Възкресия — Анастасия, Кръстьо — Ставри, Надежда — Елпида, Небесна — Урания, Спас — Сотир, Сребро — Аргир.
   Срещу редица други имена от български корен има близки, дори еднакви по значение гръцки или латински, но в повечето случаи българските са възникнали самостоятелно и семантичната близост е случайна. Такива са: Богдан — Теодосий, Божана — Теофана, Веселин — Иларион, Воин, Войно — Страти, Господин — Кирил, Желязко — Сидер, Живка, Жива — Зоя, Камен — Петър, Люба — Агапия, Мира — Ирина, Руса, Руска — Ксанта, Светла — Фота, Сретен — Тихон, Черньо — Мавро и много други. 
 

Как българите избирали имена на децата си?
   Според широко разпространената народна традиция първородното дете се кръщава, ако е мъжко — на дядото, ако е женско — на бабата от бащина страна. За него се смята, че се ражда с готово име и идва да поднови старите.
   Второто дете подновява дядото или бабата от майчина страна. Следващите деца ги кръщавали на някой близък роднина или на самия кръстник, който най-често е също така близък роднина.
   От това правило се допускало изключение, когато детето се роди на някой голям празник. Тогава му давали името на съответния светец. Затова Ботев, макар и първороден син, е кръстен Христьо, понеже се родил навръх Коледа, а следният брат подновил бащиния си баща — Петко.
   Ако дядото и бабата вече са умрели, родителите се смятат свободни да търсят дори за първото си дете ново име по свой избор. Това ставало и когато младите не се погаждат със старите и решително не им харесват имената.
   Ако родителите имали някой богат или влиятелен роднина, дори само познайник, предпочитали него пред много по-близки, но бедни сродници.
   На някои места избягват да кръщават на умрял човек, другаде пък се смятали задължени да подновят името на умряло братче или сестриче, на умрял неженен вуйчо или леля, особено ако вуйчото е загинал на война.
   Ако майката овдовее преди раждането, по традиция кръщават детето на умрелия му баща.
   Когато дедето се роди на голям църковен или народен празник, по някои места дори съчиняват име, което да напомня празника. 
   С имената на децата си родителите понякога ознаменували случки и спомени от своя живот: например запознали се на връх Вежен — син Вежен, сгодили се на връх Вихрен — син Вихрен и др.


Имена,започващи с “А”

 

Аблена - от диал. "Аблен" (планински божур) или "дърво яблан"
Абленка - от диал. "Аблен" (планински божур)
Абленко - от диал. "Аблен" (планински божур)
Авакум - библейско име, евр. "борец", давано у нас като защитно име при детска смъртност
Август - от лат. augustus - "възвишен, благословен". Доста разпространено в католически семейства.
Августа - означава Божествена, празнува на 24 ноември - св. Августа, 15 юни - св. Августин
Августин - "царствен", "величествен", "пълководец" (гръцки - augustus). Разпространено в католически семейства. Празнува на 15 юни.
Августина - "царствен", "величествен", "пълководец" (гръцки - augustus). Разпространено в католически семейства
Авигея - библейско име
Аврам - Празнува на 9 октомври
Аврора - "зора", името на римската богиня на Зората
Агата -
Аглик - разновидност на Иглика
Аглика - разновидност на Иглика
Агна - "да е мила и кротка като агънце"
Агнеса - Произлиза от Агна (агне)- добро. Имен ден празнуват на 21 Януари (Преп. Максим изповедник).
Агница - "да е мила и кротка като агънце"
Адалия - благородна
Адам - първият човек според Библията. Празнува на 14 януари
Адела - топлота
Аделина - означава "благородна" (от старогерманското adal - благородeн), кратка форма на името от немски произход Аделхаид, означаващо "благородно същество". от френски - означава добродетел
Адина - "очарователна", "изящна"
Адонислав - гр. Адонис
Адора - от английското adorable - означава прекрасна, обожавана
Адриан - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия
Адриана - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия
Адриян - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия
Адрияна - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия
Аксения - Имен ден празнуват на 24 Януари (Преп. Ксения Римлянка).
Аксиния -
Албен - видоизменено от Аблена в разказ и драма от Йордан Йовков
Албена - хубава (от египетското al-banni). Героиня на Йовков от разказа "Албена". Свързва се със значението на прилагателното ален "червен". Пожелателно име за здраве и красота. Според православния календар Албена трябва да черпи на 28 март.
Алдин - от изчезналото вече старинно име Алдомир
Алдьо - от изчезналото вече старинно име Алдомир
Алек - Кратка форма на Александър. Празнува на 30 Август
Алека - видоизменено от Александър или от Алекси
Алеко - кратка форма на Александър. Алеко празнува на 30 август: деня на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Цариградски
Алекс - Защитник
Алекса - от гръцки "защитник, помощник"
Александра - покровителка на воините (гръцки). Едно от имената на гръцката богиня Хера. Александра празнува имен ден на 30 август: деня на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Цариградски. Празнува също на деня на св.мчца царица Александра - 23.04
Александрина - женска форма на Александър
Александър - защитник на мъжете (гръцки). Името на 8 папи. Александровците празнуват имен ден на 30 август: деня на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Цариградски. Празнува и на 23.11. ден на св. Александър Невски
Алексей - помощник (гръцки). Името на един руски цар и писателя Алексей Толстой
Алекси - от гръцки "защитник, помощник"
Алексина - Производно от Алекси т.е.защитник, покровител
Алена - Червена, хубава
Алима - италианско име
Алина - благородна. Изменено от Алена
Алис - значи слава или командир
Алисия -
Алия -
Алцек - Един от братята на хан Аспарух. При разделянето на братята заминал за Италия. Там направили град в негова чест наречен Алцекови българи
Альонка - светла, като ангел
Аманда - величие
Амина - Древно арабско име: значение - човек, на който може да вярваш или древно българско име: значение - "Да бъде!"
Ана (Анна) - латинска форма на ХАНА - благоразположение, милост (иврит). В Стария Завет Хана е бездетна жена. Тя се помолила на Бог да я благослови с дете и обещала да го посвети на Него. Молитвите й се сбъднали и синът й Самуил станал един от най-известните пророци. Заради тази легенда името й се обяснява и с цяло изречение - Бог ме благослови със син. Имен ден Ана и Анна празнуват на 9 декември: зачатие на Св. Ана или на на Св. Анна 25 юли
Ана-мария -
Анабела -
Анастас - Възкресение (от гръцки "ana" - горе и "stasis" - ставане). Денят на Вмчца Анастасия е 22 декември
Анастасия - възкресение (от гръцки "ana" - горе и "stasis" - ставане). Денят на Вмчца Анастасия е 22 декември
Анасташа - Възкресение
Анатоли - зора или който идва от изток (гръцки)
Анатолий - зора или който идва от изток (гръцки)
Анатолия - женска форма на Анатоли(й)- рядко срещано
Ангел - в превод от гръцки - "вестител" (от гръцкото "angelos"), имен ден празнуват на 8 Ноември (св. Рангел/ архангел Михаил)
Ангела - женска форма на Ангел
Ангеларий - от учениците на кирил и методии
Ангелина - "вестител" (грц.), женска форма на Ангел. Празнува на 8 ноември
Анджела -
Андон - форма на Антон. Андоновците също празнуват на Антоновден - 17 януари
Андре -
Андреа - Женствена, мъдра
Андреан - Производно на Андрей
Андреана - женска форма на Андрей
Андрей - храбър, мъжествен (от гръцкото "аndreas"). Апостол, брат на Петър. Апостол Андрей, е един от светците-покровители на Русия и светецът-покровител на Шотландия. Андреевден се празнува на 30 ноември
Андрешко -
Андрея - "мъжествен" (грц.)
Андриан - от Андрей
Андриана - от Андрей
Андриян -
Анела - Древна гръцка богиня
Анелия - Форма на немското Anneliese, което от своя страна е съставено от немските варианти на Анна и Елисавета. Имен ден празнуват на 9 декември- св. Ана От италианското anello,което значи пръстен.
Анеля - умалително от Анна
Анета - благодат и миловидност
Анжела -
Анжелика - от анжелина
Анжелина - От Англйиски език "Angel" - angel, имен ден на 8 ноември
Ани - Разновидност на Ана(Анна)
Анисия - от Анка
Анита - благодат Божия, от Ани четено отзад напред се получава Атина
Анна-Мария - принцесата на Домино
Ано - "благодат, миловидност" (евр.)
Антим - борец (гръцки). 3 септември е денят на Свщмчк Антим Никодимийски
Антоан - форма на Антон, Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Антоана - От Антон и Ана-празнува на Антоновден 17.01
Антоанела - скъпоценна
Антоанета - женска форма на Антоан. "скъпоценна", "която повишава цената". Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Антон - безценен (гръцки) или цвете (от гръцкото "anthos"). Св. Антоний е отшелникът, който създава първия манастир. Антоновден е на 17 януари
Антониа -
Антонина - женска форма на Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Антонина - женски вариант на Антон
Антонио -
Антония - Женска форма на Антон, което на гръцки означава "безценен". цвете (гр.). Име на стар римски род (лат.). Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Анубис - египетски бог - владетел на мрака
Анюта - от руски език, означава теменужка
Аня -
Анян - здрава, идва от имената Аня и Анн
Апостол - пратеник (гръцки). Апостол празнува имен ден на 30 юни: Събор на 12 апостоли
Арета - празнува на 24 ноември
Арина - Вероятно е разновидност на Ярина (старинно име, производно от прилагателното ярък "светъл, ослепителен")
Арисана - от българското Харизана (подарена)
Арон (Аарон) - името Аарон, в българския език станало достъпно само като Арон, идва от Библията, с еврейски произход и означва "Просветлител на планинските обитатели". Аарон е български цар, царувал заедно със Самуил (1003г.-1005г.), ; третия син на Никола- могъщ комис и виден български управник (синовете:Давид, Моисей, Арон и Самуил)
Арсен -
Арсения -
Асен - пъргав (тюркски). Името става особено полулярно след царуването на цар Асен (1190 - 1196). Асеновците да почерпят на деня на Всички Български Светии - втората неделя след Петдесетница. Или Св. Трифилий Кипърски 13 юни
Асения - "хубав", име на старобългарски владетел
Асеня - "хубав", име на старобългарски владетел
Аспазия -
Аспар - Силен, могъщ, влиятелен човек. Това име не се използва често
Аспарух - име на старобългарски хан, от персийски "вихрен кон" или "владетел на бели коне".
Ася - хубава, женска форма на Асен. Ася празнува имен ден на деня на Всички Български Светии - втората неделя след Петдесетница
Атанас - от гръцки - "възкръснал, безсмъртен, вечен живот". Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Атанаска - "безсмъртен" (грц.)
Атила -
Атина - гр. митология - богиня на войната, мъдростта и изкуствата
Афродита - богинята на красотата
Ахинора - героиня от разказ на Н. Райнов; съпруга на хан Аспарух
Ачо - съкратено от Ангел
Ая - от турски – света


Имена,започващи с “Б”

 

Багра - от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багрил - от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багрьо - от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багрян - от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багряна - от старинното багър "цветен", "тъмночервен". Име, пожелание за физическо здраве и красота, име, наподобяващо ярко обагрено, пурпурночвервено цвете!
Байко - "да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Байло - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Байно - "да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Байо - "да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Байчо - "да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Балан - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балаш - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балдьо - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балин - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балкан - силен, здрав, пламенен
Балко - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балуна - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балуш - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балуша - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балчо - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Бальо - произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Бана - от старинното б а н "областен владетел"
Банка - от старинното б а н "областен владетел"
Банко - от старинното бан - "областен владетел"
Бано - от старинното б а н "областен владетел"
Банчо - от старинното б а н "областен владетел"
Беатрис - носеща щастие
Безцен - "за нас е скъпа, безценна"
Безцена - "за нас е скъпа, безценна"
Бела - от б я л , т.е. Хубав
Белан - от б я л , т.е. Хубав
Белана - от б я л , т.е. Хубав
Белатрикс - съзвездие
Белешко - от б я л , т.е. Хубав
Белин - от б я л , т.е. Хубав
Белинда - често срещтано име в латиноамерикански сериали
Белко - от б я л , т.е. Хубав
Белла -
Белослава - да бъде красива и славна. Братовчедка на дъщерята на Калоян - виж едноименната книга на Фани Мутафова.
Белоцвета - Пожелателно име за фисическа красота, производно от прилагателното бел /бял и цвет "цвете".
Белошин - от б я л , т.е. Хубав
Белуда - от б я л , т.е. Хубав
Белуш - от б я л , т.е. Хубав
Белуша - от б я л , т.е. Хубав
Белчин - от б я л , т.е. Хубав
Белчо - от б я л , т.е. Хубав
Бельо - от б я л , т.е. Хубав
Бена - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бендо - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бенка - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бенко - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бено - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бенчо - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Беньо - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Беня - видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Беривой - старинно име "да събира войска"
Беривоя - старинно име "да събира войска"
Берислав - старинно име "да печели слава"
Берислава - старинно име "да печели слава"
Берко - съкратено от Беривой или от Берислав
Берна -
Беро - съкратено от Беривой или от Берислав
Берчо - съкратено от Беривой или от Берислав
Бетина -
Бианка - "Бяла" (от италиански)
Бижа - съкратено от Дабижа "да бъде жив, да живее"
Бижо - съкратено от Дабижа "да бъде жив, да живее"
Билина - от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билка - от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билко - от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билчо - от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билян - от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Биляна - от билка, биле "лековита трева"
Бинка - съкратено от Събина, Събин, Гълъбина, Гълъбин или друго подобно име
Бинко - съкратено от Събина, Събин, Гълъбина, Гълъбин или друго подобно име
Биньо - съкратено от Събина, Събин, Гълъбина, Гълъбин или друго подобно име
Биса - от "бисер"
Бисер - от "бисер"
Бисера - от "бисер"
Бисо - от "бисер"
Бистра - от "бистър", което значи и "бърз". Празнува на 24 декември.
Бистрьо - от "бистър", което значи и "бърз"
Бияна - римска митология - в превод - бялата кралица
Блага - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благана - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благатка - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благо - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благовест -
Благовеста - носи добри, благи вести. Символ на доброто начало.
Благой - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благойчо - умалително на Благой
Благомир - "да е услада на света"
Благомира - "да е услада на света"
Благородна - Да прави добро на хората, да проявява благородство
Благоя - благ
Благун - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благуна - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Блажо - от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Блеско - от "бляскав", диал. "блъскав"
Блъско - от "бляскав", диал. "блъскав"
Бляско - от "бляскав", диал. "блъскав"
Бобан - на галено от Боби
Богдалина - дар от Бог
Богдан - "дарен от Бог"
Богдана - "дарен от Бог"
Богой - от Богоявление
Боголюб - Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Боголюба - Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Богомил - "мил на Бог"
Богомила - "мил на Бог"
Богор - съкратена форма на изчезналото вече име Богорад - "който да бъде радостен на бога"
Богорис - много близка форма на Борис. Имен ден празнуват на 02 Май (Св. цар Борис-Михаил).
Богослав - слаби бога
Богослов - изучен в божието слово и учение
Богоя - от Богоявление
Божан - "божи човек"
Божана - "божи човек"
Божанка - божи дар
Божена - Божи човек
Божидар - "дар от Бог". Празнува на 6 януари (Богоявление)
Божидара - "дар от Бог". Празнува на 6 януари (Богоявление)
Божил - "божи човек"
Божин - "божи човек"
Божиния - Божиния
Божко - "божи човек"
Божур - от цветето "божур"
Божура - от цветето "божур"
Божурка - от цветето "божур"
Бойдьо - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойка - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойкан - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойко - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойкуш - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойно - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойо - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойчин - от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойчо - от боя с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Болеслав - старинно име "да има по-голяма слава (от баща си)"
Болеслава - старинно име "да има по-голяма слава (от баща си)"
Бона - съкратено от Боян или от Богдан
Бонка - съкратено от Боян или от Богдан
Бончо - съкратено от Боян или от Богдан
Боньо - съкратено от Боян или от Богдан
Бора - "да е строен и вечно зелен като бор"
Борак - "да е строен и вечно зелен като бор"
Борана - "да е строен и вечно зелен като бор"
Бориана -
Борил - цар Борил
Боримир - старинно име "да се бори за мир". старобългарско име, което означава борбен, но в същото време и миролюбив. от дървото бор - висок, силен и здрав
Боримира - старинно име "да се бори за мир"
Борис - 1) първобългарско историческо име от XV век, съкратено от Борислав (да бъде славен в бой, борба).
2) алтернативни тълкувания: вълк (от тюркското bjori), тигър (от алтайското bars) или нисък (от монголското bogoris). Сред прабългарите името е познато в две форми - Борис и Богорис. To е регистрирано за пъpви път при княз Борис-Михаил (852-889), но дългo вpеме се среща изключително рядко (глaвнo пpи cпоменаването на Св. княз Борис в църковните служби) и "възкръсва" края на XVIII в., след раждането на престолонаследника, бъдещия цар Борис III.

Името Борис дължи световната си извecтнocт на руските славяни. Борис се е казвал един от синовете на великия княз Владимир I (980-1015 г), при когото става покръстването на Киевска Рус (988-989 г). Според руските летописи този Борис и неговият брат Глеб са деца на Владимир I от една българка, за която обаче не са запазени никакви други данни. През 1015 г. Борис и Глеб са убити от доведения си брат Святополк, който узурпирал престола. Малко по-късно тe биват канонизирани и са и до днес най-почитаните местни светци сред украинци, руснаци и белоруси. От Киевска Рус името Борис започва да се прехвърля в съседни страни - унгарския принц Борис (1112-1155 г), например, e син на маджарския крал от брака му с дъщерятa на киевския княз Владимир II Мономах. За един сравнително дълъг период Борисовци се срещат преди всичко в дворцовите и благородническите среди, по-късно обаче, чрез колонизацията на Кавказ, Сибир и Далечния Изток и по-късните емиграционни вълни името се настанява в цяла Северна Азия и достига Западна Европа, двете Америки и Австралия. Името се среща най-често в България, Македония и Сърбия.
Източник: omda.bg

Имен ден празнуват на 02 Май (Св. цар Борис-Михаил).
Борислав - старинно име "който се бори за слава". В България името е възобновено от Иван Вазов в едноименната драма
Борислава - старинно име "който се бори за слава". В България името е възобновено от Иван Вазов в едноименната драма
Борка - "да е строен и вечно зелен като бор"
Боро - "да е строен и вечно зелен като бор"
Боруш - "да е строен и вечно зелен като бор"
Борчо - "да е строен и вечно зелен като бор"
Борян - "да е строен и вечно зелен като бор"
Боряна - "да е строен и вечно зелен като бор". от Борис, от Борислав: "славен в боя" - име от старобългарски произход. Празнува на 2 май. Или - разновидност на Бояна името има имен ден на 6 януари - Богоявление
Босил - от цветето "босилек"
Босилка - от цветето "босилек"
Босилко - от цветето "босилек"
Босимира -
Ботьо - видоизменено от Богдан и Боян
Бочо - старо българско име
Боян - старинно име от прабългарски произход "богат", преосмислено покрай Бойо, Бойка, Бойчо
Бояна - старинно име от прабългарски произход "богат", преосмислено покрай Бойо, Бойка, Бойчо
Боянка - старинно име от прабългарски произход "богат", преосмислено покрай Бойо, Бойка, Бойчо
Брадул - "да бъде брат, да братува с хората"
Брайан - силен, благороден
Брайко - "да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Брайно - "да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Брайо - "да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Брайчо - "да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Бранимир - "да брани мира"
Бранимира - "да брани мира"
Бранислав - "да брани славата"
Бранислава - "да брани славата"
Бранко - съкратено от Бранимир или от Бранислав
Бранчо - съкратено от Бранимир или от Бранислав
Браньо - съкратено от Бранимир или от Бранислав
Братан - "да бъде брат, да братува с хората"
Братен - "да бъде брат, да братува с хората"
Братенко - "да бъде брат, да братува с хората"
Бративой - старинно име "да воюва за братята си"
Братил - "да бъде брат, да братува с хората"
Братимир.Братимира - "да живее в мир с братята си"
Братин - "да бъде брат, да братува с хората"
Братислав - "да слави братята си"
Братислава - "да слави братята си"
Братиш - "да бъде брат, да братува с хората"
Братован - "да бъде брат, да братува с хората"
Братой - "да бъде брат, да братува с хората"
Братол - "да бъде брат, да братува с хората"
Братош - "да бъде брат, да братува с хората"
Братун - "да бъде брат, да братува с хората"
Братуш - "да бъде брат, да братува с хората"
Браян - видоизменено от Брайо, Брайко
Брезан - от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезин - от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезко - от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезо - от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезой - от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Бреян - видоизменено от Брайо, Брайко
Бриана -
Бриго -
Бръшлян - от растението "бръшлян", чиито листа са винаги зелени.
Бръшляна - от растението "бръшлян", чиито листа са винаги зелени.
Буда - съкратено от Будимир или Будислав
Будим - съкратено от Будимир или Будислав
Будимир - старинно име "да буди света"
Будимира - старинно име "да буди света"
Будин - съкратено от Будимир или Будислав
Будислав - старинно име "да буди слава"
Будислава - старинно име "да буди слава"
Будьо - съкратено от Будимир или Будислав
Буро - "да бъде силен като буря"
Бурьо - "да бъде силен като буря"
Бурян - "да бъде силен като буря"
Буряна - "да бъде силен като буря"
Бурянка - "да бъде силен като буря"
Бушка - От буря, бушувам
Бърза - "да е бърз и стремителен в работата си"
Бързе - "да е бърз и стремителен в работата си"
Бързил - "да е бърз и стремителен в работата си"
Бързой - "да е бърз и стремителен в работата си"
Бързьо - "да е бърз и стремителен в работата си"
Бяла - разновидност на Бела, Белко
Бялко - разновидност на Бела, Белко
Бяна - съкратено от Боян
Бяно - съкратено от Боян

 

 

Имена,започващи с “В”

 

Вакла - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"
Ваклин - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"
Ваклина - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"
Ваклуш - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"
Ваклуша - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"
Вакльо - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"
Вакрил - разновидност на Ваклин
Валентин - здрав (oт латинскoтo valens). Според православния календар денят на Мчца Валентина е 10 февруари.
Валентина - женска форма на Валентин. Денят на Мчца Валентина е 10 февруари.
Валери - лат. Valerius, родово име от valeo - "силен съм", здрав. Празнува на 21 януари.
Валерия - лат. Valerius, родово име от valeo - "силен съм", здрав. Празнува на 21 януари.
Валя -
Вангел - "благовест" грц.
Вангелина - "благовест" грц.
Вангелия - от гръцки, съкратено от "евангел"- благовестител. Имен ден на Благовещение
Ванда - видоизменено от Иван, Иванка
Вандо - видоизменено от Иван, Иванка
Ванеса - име измислено от писателя Джонатан Суифт (автора на "Пътешествията на Гъливер") за поемата му "Ванеса". Според някои името е съчетание от първите срички от името и фамилията на Естер Ванхомрик - жената която вдъхновила писателя. Ванеса е и името на вид пеперуда
Ванина - от Иван/Иванина
Ванушка - разновидност на името иван
Ваньо - видоизменено от Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден)
Ваня - видоизменено от Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Варадин - разновидност на Верадин, Верадина
Варадина - разновидност на Верадин, Верадина
Варалина - произлиза от Вара
Варвара -
Варда - "да я вардят, да се варди от зло" (така кръщавали деца, застрашени от смърт)
Вардар - "да е вечен като река Вардар"
Вардара - "да е вечен като река Вардар"
Вардена - "да я вардят, да се варди от зло" (така кръщавали деца, застрашени от смърт)
Вардьо - "да я вардят, да се варди от зло" (така кръщавали деца, застрашени от смърт)
Вариния - това име е носела съпругата на Спартак
Васил - Името е от гръцки произход и означава "царски". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден)
Василен - видоизменено от Веселин. Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).
Василена - Името е от гръцки произход βασιλιάς и означава цар, царски. Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден)
Василий - името означава "царствен". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).
Василина - Разновидност на Васила
Василка - Името е от гръцки произход и означава "царски". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден)
Васко - умалително на Васил
Вачко - От Иван, Ванчо
Ваяна - изваяна, красива
Вежен - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"
Везенко - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"
Везньо - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"
Везьо - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"
Вела - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Велека - Име на река
Велемир - старинно име "да повелява в мир"
Велемира - старинно име "да повелява в мир"
Велена - велика
Велешко - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Велизар - Велик. От гръцки означава "стрела", но е древно тракийско име. Има легендарен римски пълководец (при император Юстиниан) на име Велизарий.
Велизара - Велика. Празнува на Великден.
Велика - "да бъде велик"
Велико - "да бъде велик"
Велимир - старинно име "да повелява в мир"
Велимира - старинно име "да повелява в мир"
Велин - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Велина - от старинното "велий" - "голям", "велик". Женска форма на Велин, XV век. Имен ден празнува на Великден.
Велислав - старинно име "да има голяма слава"
Велислава - старинно име "да има голяма слава"
Величка - "да бъде велик"
Величко - "да бъде велик"
Велияна - съчетано от Велико и Яна - "да бъде велик". Празнува на Великден.
Велко - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Велошин - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Велуш - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Велчо - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Вельо - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Велян - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Веляна - от старинното "велий" - "голям", "велик"
Вена - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.
Венда - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др. Древнославянска богиня на любовта и домашното огнище.
Вендо - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.
Венелин - от славянски произход, означава "венец". Имен ден празнуват на "Цветница"
Венелина - от славянски произход, означава "венец". Имен ден празнуват на "Цветница"
Венера - Древноримска богиня на пролетта и градините родена в пяната на морските вълни на брега, по-късно отъждествявана с гръцката Афродита и почитана като богиня на красотата и любовта.
Венета - женска форма на Венелин - венец (славянски). Друго значение - рисунка на лозов лист върху корицата на книга. Имен ден празнуват на "Цветница"
Венетко - от Венета
Венец - от "венец"
Венецко - от "венец"
Венечко - от "венец"
Вениемин - библейско име, син на Яков и Рахил
Венка - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.
Венко - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.
Вено - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.
Венцеслав - "да бъде венец на славата"
Венцеслава - "да бъде венец на славата"
Венци - от "венец"
Венцислав - "да бъде венец на славата"
Венцислава - "да бъде венец на славата"
Венчо -
Веньо - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.
Вера - от "вяра". лат. - "истина"
Верадин - "верен човек"
Верадина - "верен човек"
Вергиния -
Верджиния - девица
Вержиния - непорочна, чиста, девица, девственица
Верко - от "вяра"
Вероника - истински образ (от латинското verus iconicus). Това е името на светицата, която изтрила лицето на Исус с кърпа и на нея (кърпата) се появил Неговият образ. Латинското наименование на цвете - великденче или вероника. Празнува на Цветница. По Католическия календар на светците има св. Вероника и тя празнува на 04 февруари.
Веса - съкратено от Весела, Весел
Весел - "да е весел и да весели близките си"
Весела - "да е весел и да весели близките си". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден.
Веселин - "да е весел и да весели близките си". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).
Веселина - "да е весел и да весели близките си". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).
Веселия - да весели хората около себе си
веселка - означава да е весела, щастлива. Празнува на 01 Януари (Васильовден)
Весеслава - съчетание от весел и славен - дава сила на човека който го носи да се справи с всичко което се изправи на пътя му.
Веска - съкратено от Весела, Весел
Веско - съкратено от Весела, Весел
Весо - съкратено от Весела, Весел
Вивиана - От латински: "жив", "живеещ". Празнува на 9 март
Вида - "да бъде виден, бележит"
Виделина - Светлина, развиделяване
Виден - "да бъде виден, бележит"
Виденка - "да бъде виден, бележит"
Видин - "да бъде виден, бележит"
Видул - "да бъде виден, бележит"
Видьо - "да бъде виден, бележит"
Виктор - от латински "victor" - "победител";. Понякога се прави сравнение с латинското "victim" - жертва. Виктор е също така календарен светия.
Викторио - От грц. "победоносен"
Виктория - от латински "victoria" - "победа". Празнува на 11 ноември - св. Мина
Вилиана -
Виличка -
Вилияна - от Вили и Яна
Вилхелм - немско име
Виляна -
Виолета - от френското пролетно цвете "теменуга"; виолетово, лилаво, пурпурно; от лат. violet - виолетка (цвете)
Виолин -
Виолина - от струнен музикален инструмент (цигулка); от цветето теменужка
Виргиния - гръцко име - така са кръщавали новородените момичета на богаташите и бластниците
Виржиния -
Вита - съкратено от Витомир
Виталий -
Витан - съкратено от Витомир
Витана - съкратено от Витомир
Витко - съкратено от Витомир
Вито - съкратено от Витомир
Витомир - старинно име "победител на света" (велик победител)
Виторио - Ит. (победител)
Витьо - съкратено от Витомир
Вихра - от вихър
Вихрен -
Вихър - силен, буен
Вича - съкратено от Велико, Величка
Вичка - съкратено от Велико, Величка
Вичо - съкратено от Велико, Величка
Виша - съкратено от Вишеслав
Вишан - съкратено от Вишеслав
Вишана - съкратено от Вишеслав
Вишеслав - старинно име "да има голяма слава"
Вишеслава - старинно име "да има голяма слава"
Вишко - съкратено от Вишеслав
Вишна - от дърво и плод "вишна"
Вишньо - от дърво и плод "вишна"
Вишня - от дърво и плод "вишна"
Вишо - съкратено от Вишеслав
Влад - съкратено от Владомир или Владослав
Влада - женска форма на Влад, Владо, съкратено от Владомира или Владослава
Владан - съкратено от Владимир или Владислав
Влади - съкратено от Владимир или Владислав
Владиан - от "владее"
Владимир - "да владее света" (от по-старо име Владимер, "велик владител")
Владимира - "да владее света" (от по-старо име Владимер, "велик владител")
Владин - съкратено от Владимир или Владислав
Владислав - "да владее в слава", "да бъде славен владетел"
Владислава - "да владее в слава", "да бъде славен владетел"
Владка - съкратено от Владимир или Владислав
Владо - съкратено от Владимир или Владислав
Владомир - видоизменено от Владимир
Владослав - видоизменено от Владислав
Владун - съкратено от Владимир или Владислав
Влайка - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка
Влайко - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка
Влайо - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка
Влайчо - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка
Влая - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка
Волен - "силна воля"
Възкресия - по-силен, над всичко
Въкрил - разновидност на Ваклин
Въла - разновидност на Вълко
Вълешко - разновидност на Вълко
Вълка - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"
Вълкадин - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"
Вълкан - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"
Вълкана - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"
Вълко - старо "защитно" име още от езическо време. Името съдържа в себе си заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци", "да не го нападат вълци"
Въло - разновидност на Вълко
Вълчан - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"
Вълчин - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"
Вълчо - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"
Въльо - разновидност на Вълко
Върба - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.
Върбан - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.
Върбен - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.
Върби - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.
Върбина - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.
Въта - далечно видоизменение от Бълко или от Васил
Вътка - далечно видоизменение от Бълко или от Васил
Вътко - далечно видоизменение от Бълко или от Васил
Въто - далечно видоизменение от Бълко или от Васил
Вътьо - далечно видоизменение от Бълко или от Васил
Вяра - от "вяра"

 

 

Имена,започващи с “Г”

 

Габриел - Форма на Гавраил, от Архангел Гавраил
Габриела - женско име, разновидност на Гавраил, което означава "Божия крепост". Също така немско име и означава "Божи дар"
Гавраил - евр. "силата ми е Бог"
Гаврил - евр. "силата ми е Бог"
Галан - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галатея - Име на морска нимфа и на небесно съзвездие
Гален - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галена - от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галентин - видоизменено от Валентин и Ганчо
Галиана - глатко и хубаво
Галимир -
Галин - от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб". Друг произход - от гръцката дума "тишина" (galini), т.е. равнозначно на славянското име Тихомир. Според друга версия, произлиза от глагола "галя" ("милвам"), заедно с други имена като Гален, Галена, Галина, Галя. Празнува имен ден на 10 март - мчци Кодрат и Галина.
Галина - от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб". Празнува имен ден на 10 март - мчци Кодрат и Галина
Галинета - Възможностите за тълкуване са няколко: от глагола галя "милвам", преносно "глезя" и причастието гален "милван, глезен".
Галиш - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галияна - от Георги и Яна
Гало - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галун - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галуна - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галуш - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галуша - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галчо - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Гальо - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галя - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галяна - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Гана - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганаш - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гандо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гандьо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганка - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана. Умалена форма на Гана.
Ганко - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гано - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганул - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гануш - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гануша - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганчо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганьо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гарел - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гаро - от диал. "га р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гаруш - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гарчо - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гарьо - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гацо - видоизменено от Георги
Геле -
Гена - далечно видоизменение от Георги
Генади - благородник
генадий -
Генда - далечно видоизменение от Георги
Гендо - далечно видоизменение от Георги
Генка - далечно видоизменение от Георги
Генко - далечно видоизменение от Георги
Гено - от Ге-ро, Ге-рман с добавено "но" (известно като Дело през XVI век)
Геновева - благороднa (гръцки) или аналог на френското Geneviève - жена от племето (галски). Това име има келтски произход и първо с него са кръщавали мъжете-Геновеф - Гено/бяла/ , вефа/вълнА/ - преводното значение е бяла вълнА. Името се свързва още с кралица Гуиневър - жената на крал Артур. През 80-те години е установено, че в България има към 2000 жени с това име.Погледнато от друга страна, името започва с "ген"- Генът е в основата на всичко в този свят.Французите имат своята Геновева - пазителка на Париж. Испанците имат Св. Геновева - Геновева Торес Моралес - Майка Геновева, канонизирана от Папа Иоан Павел II. На 3 януари католическата църква има голям празник Св.Геновева. Това име се среща повече в Северна България.
Генчо - 1) далечно видоизменение от Георги
2) умалено от Гено, Геньо (Делчо - XIII век)
Гео -
Георги - грц. "земеделец", още свързано със Св. Георги Победоносец
Георгия - видоизменено за момиче от Георги
Герасим - името е с гръцки произход и означава "почитан". Сходни имена са Хвалимир, Хвалислав и Хвалко.
Герган - видоизменено от Герго и частицата "-ан". Често срещано през XV век като Делян.
Гергана - женска форма на Герган, видоизменено от Герго, Георги.
Гергин - видоизменено от Георги и преосмислено по цветето "гергина"
Гергина - видоизменено от Георги и преосмислено по цветето "гергина"
Герго - видоизменено от Георги с "о"
Гери - умалена форма на Гергана
Герман - от древнотракийското "горещ" или от лат. "роден, същински брат, сестра"
Германа - от древнотракийското "горещ" или от лат. "роден, същински брат, сестра"
Гермена -
Геро - съкратено от Герасим, Герман, Герго. През XVI век името е известно като Делко.
Герчо - видоизменено от Георги
Гето - видоизменено от Георги
Гецо - видоизменено от Георги
Гечо - видоизменено от Георги
Гешо - видоизменено от Георги
Гиана -
Гивеза - Видоизменено на "гевезе" - "глезла", "галена", "гальовна".
Гизда - от "гиздав", "хубав"
Гиздава - от "гиздав", "хубав"
Гиздана - от "гиздав", "хубав"
Гиздо - от "гиздав", "хубав"
Гиздьо - от "гиздав", "хубав"
Гина - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гиндо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гиндьо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гинка - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име. от гр."gini" - жена
Гинчо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гиньо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гито - съкратено от Драгия или от Георги
Гица -
Гичка -
Гичо - съкратено от Драгия или от Георги
Глория - слава
Года - съкратено от Годеслав
Годан - съкратено от Годеслав
Годел - съкратено от Годеслав
Годеслав - старинно име "да е годен за слава"
Годеслава - старинно име "да е годен за слава"
Годун - съкратено от Годеслав
Годьо - съкратено от Годеслав
Гойка - съкратено от Драгой
Гойо - съкратено от Драгой
Гойчо - съкратено от Драгой
Гора - от "гора" или видоизменено от Григор
Горан - от "гора" или видоизменено от Григор. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Горана - от "гора" или видоизменено от Григор. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Гордън -
Горин - от "гора" или видоизменено от Григор
Горица - видоизменено от Горан. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Горка - от "гора" или видоизменено от Григор
Горо - от "гора" или видоизменено от Григор
Горчо - от "гора" или видоизменено от Григор
Горян - от "гора" или видоизменено от Григор
Горяна - от "гора" или видоизменено от Григор
Господин - от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин
Господина - от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин
Господинка - от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин
Госта - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гостил - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гостин - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гостьо - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гочо - видоизменено от Георги
Градел - съкратено от Градимир
Гради - съкратено от Градимир
Градимир - старинно име "да гради, да създава мир" (от по-старо Градимер - "велик строител")
Градимира - старинно име "да гради, да създава мир" (от по-старо Градимер - "велик строител")
Градой - съкратено от Градимир
Градьо - съкратено от Градимир
Гранул - от еврит, означава косопад
Грета - от немски език - идва от името маргарита - цвете
Грива - от диал. "г р и в" - сив, сивоок "да не му вредят зли очи", сродно по значение със Сиво
Гриво - от диал. "г р и в" - сив, сивоок "да не му вредят зли очи", сродно по значение със Сиво
Григор - от гръцки произход, в превод "който бди" или "григорос", което значи "бърз". Имен ден празнуват на 25 Януари (Св. Григорий Богослов).
Григорена -
Григорий - Имен ден празнуват на 25 Януари (Св. Григорий Богослов).
Гриша -
Грозда - от "грозд", "грозде"
Гроздан - от "грозд", "грозде"
Гроздана - от "грозд", "грозде"
Гроздена - от "грозд", "грозде"
Гроздин - от "грозд", "грозде"
Гроздьо - от "грозд", "грозде"
Грозьо - от "грозд", "грозде"
Груд - "да е здрав и набит като грудка"
Груда - "да е здрав и набит като грудка"
Груди - "да е здрав и набит като грудка"
Грудин - "да е здрав и набит като грудка"
Грудка - "да е здрав и набит като грудка"
Грудьо - "да е здрав и набит като грудка"
Груйо - разновидност на Груди
Груйчо - разновидност на Груди
Грую - разновидност на Груди
Груя - разновидност на Груди
Гръмен - "роден по време на гръмотевици"
Гуда - видоизменено от Груда, Грудьо
Гудан - видоизменено от Груда, Грудьо
Гудьо - видоизменено от Груда, Грудьо
Гунди - съкратено от Игнат
Гута - "да е мила като гугутка"
Гутка - "да е мила като гугутка"
Гутьо - "да е мила като гугутка"
Гъдьо - видоизменено от Гърдьо
Гъла - съкратено от Гълъбина, Гълъб, Гълъбин
Гъло - съкратено от Гълъбина, Гълъб, Гълъбин
Гълъб - "да е мил като гълъб"
Гълъба - "да е мил като гълъб"
Гълъбен - "да е мил като гълъб"
Гълъбена - "да е мил като гълъб"
Гълъбин - "да е мил като гълъб"
Гълъбина - "да е мил като гълъб". Символ на мира, независимостта! Празнува на 22.09
Гърдан - много старо тълкувание на старата дума "г ъ р д" - грозен ( "макар и грозен, но да ни е жив и здрав" )
Гърдьо - много старо тълкувание на старата дума "г ъ р д" - грозен ( "макар и грозен, но да ни е жив и здрав" )
Гьоко -
Гюро - земеделец

 

 

Имена,започващи с “Д”

 

Даби - съкратено от Дабижа
Дабижа(за мъж) - "да би жив", "да живее"
Дабко - съкратено от Дабижа
Дабьо - съкратено от Дабижа
Давид - мил, възлюбен. евр. любим на всички, любимец. Еврейски Цар, баща на великия и мъдър Цар Соломон, преборил Голиат
Далимир -
Далина - пожелателно име - "да стигне далече"
Далия - вид дребна гергина. Празнува на Цветница
Дамян - евр. "победител". Св. безсребници и чудотворци Козма и Дамян
Дамяна - евр. "победител"
Дана -
Данаил - евр. "мой съдия е Бог"
Данаила - евр. "мой съдия е Бог"
Даная - Даная (гръцки Δανάη) в древногръцката митология е дъщеря на царя на Аргос -Акрисий и неговата съпруга Евридика. Когато Акрисий питал делфийския оракул дали ще има син, той му отвърнал, че няма да има, но дъщеря му ще роди син, който ще го убие. Акрисий се върнал в Аргос и заключил в подземията на двореца си Даная, за да не роди тя син. Зевс се влюбил в Даная, превърнал се в дъжд и след като Даная приела дъжда, той възвръщайки образа си, се съединил с нея. От този съюз Даная родила Персей.
Дани - съкратено от Даниел/Данаил/Данчо
Даниел - евр. - означава "Бог е моят съдия", божи съдник
Даниела - Женски вариянт на Даниел. Празнува на 17 декември - св. Данаил
Даника - зора
Данимир - дан - даден подарък /от славянски/ мир - свят, мир, спокойствие /от старославянски/
Данимира - видоизменено от Йорданка и Красимир
Данина - Смесено име получено от Дани и Ина
Данислав - видоизменено от Йордан - Данчо. Пожелателно: да бъде дарен със слава.
Данка - видоизменено от Йорда. Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Данко - видоизменено от Йордан. Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден)
Данчо - видоизменено от Йордан. Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Дара - Божи дар, производно от Тодор. Повелителка на стихиите. Празнува на Тодоров ден.
Дарен - Дарен от Бог. Подарък (славянски). Черпи на Тодоровден (съботата след Сирница)
Дарена - дар от Бога
Даренко - от "д а р" (детето е дар)
Дарея - дар
Дарин - от "дар" (детето е дар). Дарен от Бог. Подарък (славянски). Черпи на Тодоровден (съботата след Сирница)
Дарина - от "дар" (детето е дар). Дарена от Бог. Подарък (славянски). Черпи на Тодоровден (съботата след Сирница)
Дария - Дарена от Бог. Подарък (славянски). Черпи на Тодоровден (съботата след Сирница)
Дарка - от "д а р" (детето е дар)
Дарко - от "д а р" (детето е дар)
Дарослава - дарена с някаква дарба
Дарун - от "д а р" (детето е дар)
Дарьо - от "д а р" (детето е дар)
Даря - от "дар" (детето е дар). от персийски - силна, побеждаваща
Дафин - грц. от дърво "дафина"
Дафина - грц. от дърво "дафина"
Дафнея - Пожелателно име за физическа красота, производно от дафне "декоративен храст с красиви цветове".
Дачко - видоизменено от Данчо
Дачо - видоизменено от Данчо
Даяна -
Деа - богиня, бона деа - добрата богиня
Деан -
Деанира - древногръцка богиня на красотата
Дебора - това е много старо българско име проиэхожда от царица,а иначе името проиэлиэа от дебър, вид дърво. медоносна пчела (библ.)
Девесил - от ароматното растение "девесил"
Девесила - от ароматното растение "девесил"
Девора - от иврит - "пчела", библейско - първата жена пророчица,която е станала адвокат, стариа завет глава 3-та - съдии. Сладкодумна
Дейвид -
Дейка - видоизменено от Деян
Дейко - видоизменено от Деян
Дейна - видоизменено от Деян
Дейо - видоизменено от Деян
Дела - съкратено от Неделко, Неделя
Делинда -
Делка - съкратено от Неделко, Неделя
Делко - съкратено от Неделко, Неделя
Делчо - съкратено от Неделко, Неделя
Дельо - съкратено от Неделко, Неделя
Деля - съкратено от Неделко, Неделя
Делян - хитрец - началото на името от цар Петър. Деен, трудолюбив, работлив.
Деляна - от старобългарски - дялати - работя деля разделям. от гръцки - хитър. от билката дилянка (мед.) - валериана. от името на цар Петър Делян
Деметра - богиня
Демина -
Демир - борец за мир
Демира - от турси произход- желязо, железен
Дена - съкратено от Младен, Раден, Найден или друго подобно име
Дениз - от турски МОРЕ
Денимира -
Денис - има турски произход и означава море. Св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит,а също и гръцкия бог Дионис
Денислав - Прослава деня и светлината. "Денис" от турски означава море. Море от слава. От славянски - изгрев. От Дениc + наставката слав.
Денислава - женска форма на прабългарското име Денислав да намира слава да постигне слава
Деница - от звездата "Денница". Родена на зазоряване. Има имен ден на 12 април.
Денка - съкратено от Младен, Раден, Найден или друго подобно име
Денко - съкратено от Младен, Раден, Найден или друго подобно име
Деннис - море
Денчо - съкратено от Младен, Раден, Найден или друго подобно име
Деньо - съкратено от Младен, Раден, Найден или друго подобно име
Деса - съкратено от Десислав или Десимир
Десан - съкратено от Десислав или Десимир
Десана - съкратено от Десислав или Десимир
Десимир - старинно име "да намира мир", "да постига мир"
Десимира - старинно име "да намира мир", "да постига мир"
Десислав - старинно прабългарско име. Означава "да намира слава", "да постигне слава"
Десислава - Старинно име от XV-XVI век, женска форма на прабългарското име Десислав. Означава "да намира слава", "да постигне слава". деспина (господарка) - слава. От старобълг. десити -"намирам постигам". Празнува на 3 юли заедно с Асен, Ася, Румен, Румяна, Чавдар, Крум.
Деспа -
Деспина - от гръцки "господарка". Господарка Дева Мария Богородица
Деспот - решителен силен водач властен смел умен
Десьо - съкратено от Десислав или Десимир
Детелин - от растението "детелина"
Детелина - от растението "детелина". Празнува на Цветница
Дечко - видоизменено от Неделчо.
Дечо - видоизменено от Неделчо.
Деша - видоизменено от Неделчо.
Дешка - видоизменено от Неделчо.
Дешо - видоизменено от Неделчо.
Дея - женска форма срещу Дейо, преосмислена като лат. dea - "богиня"
Деян - "да бъде деен", работен, деен
Деяна - "да бъде деен"
Дженка -
Джулия -
Диан -
Диана - Римска богиня на лова
Дивна - много хубава - старобългарско
Дилка - съкратено от Дилянка
Дило - от рода "Дуло"
Дилян - от цветето дилянка
Диляна - идва от билката дилянка или по позната като котешко око, от която се прави валериана. Празнува се на Цветница
Дима - От Димо
Диман - видоизменено от Димо
Димана - видоизменено от Димо
Димилия -
Димина - съкратено от Димитрина
Димитра - грц. "служител или посветен на Деметра (богиня на плодородието)"
Димитрана - грц. "служител или посветен на Деметра (богиня на плодородието)"
Димитрина - грц. "служител или посветен на Деметра (богиня на плодородието)"
Димитричка - от Димитър
Димитрия - грц. "служител или посветен на Деметра (богиня на плодородието)"
Димитър - закрилник на житните посеви. грц. служител или посветен на Деметра (богиня на плодородието). Свети великомъченик Димитрий Солунски.
Димка - съкратено от Димитър
Димко - съкратено от Димитър
Димо - от грц. "demos" - народ, производно от Димитър, което на свой ред идва от "Деметра" - богиня на плодородието в старогръцката митология
Димчо - съкратено от Димитър
Дина - съкратено от Костадин или от Господин
Динка - съкратено от Костадин или от Господин
Динко - съкратено от Костадин или от Господин
Дино - съкратено от Костадин или от Господин
Динчо - съкратено от Костадин или от Господин
Диньо - съкратено от Костадин или от Господин
Диню -
Дита -
Дичка, Дичко - видоизменено от Неделчо
Диян - "да бъде деен". Празнува на Еньовден.
Дияна - "да бъде деен". Празнува на Еньовден.
Добра - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добран - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрана - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрая - Пожелателно име, образувано от една от петте най-разпространени по българското езиково землище личноименни основи - добър.
Добрен - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрена - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добреш - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрешко - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добри - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добриана - добра
Добрика - от "добър", "добър по душа"
Добрико - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрил - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрила -
Добрин - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрина - от "добър", "добър по душа"
Добрица - Пожелателно име, образувано от личноименна основа - добър.
Добрия - Образувано от личноименна основа - добър.
Добриян - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добродан - "даден за добро"
Добродана - "даден за добро"
Добройко - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добромир - "добър и мирен" и "да носи доброта и мир"
Добромира - "добър и мирен"
Доброслав - "да има добра слава"
Доброслава - "да има добра слава"
Доброцвет - Пожелателно име за физическа красота. Доброцвет е названието в някои места на декоративния храст див рожков.
Доброцвета - Пожелателно име за физическа красота. Образувано от названието на декоративния храст доброцвет "див рошков" с красиви цвевтове.
Добрун - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добруш - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добруша - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрушан - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добрян - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Добряна - от "д о б ъ р", "добър по душа"
Дойка - видоизменено от Радой
Дойко - видоизменено от Радой
Дойна - видоизменено от Радой
Дойно - видоизменено от Радой
Дойо - видоизменено от Радой
Дойчин - видоизменено от Радой
Дойчо - видоизменено от Радой
Доко - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон
Доминик - това е херцог от XVIII век
Дона - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон
Донатела - съкратено от Дона
Дони - Видоизменено от Андон
Доника - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден). Също видоизменено от Донка. исп. "доня" - "господарка"
Донислав -
Донка - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Донко - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Доно - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон
Дончо - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Доньо - видоизменено от Андон, а то - разновидност на Антон
Дора - съкратено от Тодора. дар (oт гръцки doros - дар)
Дориана - женска форма на Дориан - името на героя от романа на Оскар Уайлд - "Портретът на Дориан Грей". От Дора и Ана
Дорина - от гр. дар (производно е на Теодор)
Доротея - божи дар (oт гръцки doros - дар, theos - бог). От две имена Дора и Тея, или от Дора и Теодора.
Доста - "доста са ни вече" (ако се раждат много деца, особено момичета, или ако са умирали деца)
Достена - "доста са ни вече" (ако се раждат много деца, особено момичета, или ако са умирали деца)
Достин - "доста са ни вече" (ако се раждат много деца, особено момичета, или ако са умирали деца)
Дочко -
Дочо - старо Българско име
Драга - от "д р а г", "да бъде драг"
Драган - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгана - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгин - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгия - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгна - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгни - от "д р а г", "да бъде драг"
Драго - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгодан - "даден за драгост, на драго сърце"
Драгодана - "даден за драгост, на драго сърце"
Драгой - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгол - от "д р а г", "да бъде драг"
Драголин - от "д р а г", "да бъде драг"
Драголюб - "да е драг и любим"
Драголюба - "да е драг и любим"
Драгоман - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгомир - "да е драг на света"
Драгомира - "да е драг на света"
Драгослав - "да му е драга славата"
Драгослава - "да му е драга славата"
Драгостин - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгота - от "д р а г", "да бъде драг"
Драготин - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгошин - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгул - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгун - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгуш - от "д р а г", "да бъде драг"
Драгуша - от "д р а г", "да бъде драг"
Дража - видоизменено от Драго, Драга
Дражил - видоизменено от Драго, Драга
Дражко - видоизменено от Драго, Драга
Дражо - видоизменено от Драго, Драга
Драйка - смесено име получено от Драго и Райко
Драйко - смесено име получено от Драго и Райко
Драйчо - смесено име получено от Драго и Райко
Дрина - "да е вечен като река Дрин"
Дрино - "да е вечен като река Дрин"
Дружелюб - "да обича дружбата"
Дружелюба - "да обича дружбата"
Дружимир - "да дружи със света"
Дружимира - "да дружи със света"
Друма - съкратено от грц. Продрум и преосмислено "да е вечен като селския друм"
Друми - от гръцки продромус (предтеча)- св. Йоан Кръстител на гръцки е Йоан Продромус. Съкратено от грц. Продрум и преосмислено "да е вечен като селския друм". Празнува на 7 Януари (Иванов ден).
Друмка - съкратено от грц. Продрум и преосмислено "да е вечен като селския друм"
Друмчо - съкратено от грц. Продрум и преосмислено "да е вечен като селския друм"
Дунав - "да е вечен като река Дунав"
Дунава - "да е вечен като река Дунав"
Душка - съкратено от Радуш
Душко - съкратено от Радуш
Душо - съкратено от Радуш
Държан - "да бъде издръжлив"
Държана - "да бъде издръжлив"
Дяко - съкратено от Деян
Дяна - съкратено от Деян
Дянка - съкратено от Деян
Дянко - съкратено от Деян
Дяно - съкратено от Деян

 

 

Имена,започващи с “Е”

 

Ева - (даваща) живот (от иврит chayah - живея). Според Библията Ева е първата жена. Тя била сътворена от реброто на Адам, за да бъде негов спътник в живота, но била прелъстена от дявола и изяла забранения плод. Затова тя и Адам били изгонени от Райската градина, а Ева била наказана "с мъка да дава живот" на потомството си. Името се използва и като умалително на Евангелина или Евелина.
Евалин - даряващ живот
Евана - видоизменено от Ивана
Евангелия -
Евгени - грц. "благороден"
Евгений - грц. "благороден"
Евгения - грц. "благороден"
Евдокия - от гръцки "благопожелание", "добра воля", сходни по значение имена са Блага, Добра. Празнува на 01 Март - Св. прпмчца Евдокия
Евелин - живот
Евелина - даряваща живот, смесено име получено от Ева и Лина
Евиан -
Евка - умалително име
Евлоги -
Евридика - Душа (от библ.)
Евстати - от гръцки "издръжлив", "строен", сходни по значение имена са Здравко, Държан, Станко, Стойко
Евтим - грц. "благодушен". Имен ден празнуват на 20 Януари (Св. патриарх Евтимий Търновски).
Евтима - грц. "благодушен"
Евтимий - грц. "благодушен". Имен ден празнуват на 20 Януари (Св. патриарх Евтимий Търновски).
Евтимия - Имен ден празнуват на 20 Януари (Св. патриарх Евтимий Търновски).
Екатерина - вижте Катерина
Елана - Пожелателно име за физическа красота, образувано от ела "иглолистно дърво".
Елверина - име произлизащо от думата елф
Елвира -
Елена - грц. "светла като слънце". Имен ден празнуват на 21 Май (денят на Св. равноап. Константин и Елена)
Еленко - видоизменено от Елена
Елеона - Елеонска планина — намира се в Галилея, в някои апокрифи и в др. творби названието е преведено — "планина Маслинена". Играе значителна роля в новозаветната история — там Исус поучава учениците си (Матей 24), там е арестуван от евреите (Матей 26, 30). Празнува на 21 май.
Елеонор -
Елеонора - евр. "почитам Бог" Имe с английски произход - милосърдна, състрадателна
Елза -
Ели - от ела - елха цветница
Елиан -
Елида -
Елиза - произлиза от името Елизабет
Елизабет -
Елизара - Имен ден на 21 май (Константин и Елена)
Елин - Производно от Елен. Пожелателно за красота и здраве
Елина - Производно от Елена. Пожелателно за красота и здраве
Елина - Изменено от Елена ; "елин" - грък. Пожелателно име за физическа красота, производно от ела "иглолистно дърво".
Елинор - от Елионора - Елинор
Елисавет - евр. "почитам Бог"
Елисавета - евр. "почитам Бог"
Елица - Славянско име, което значи "малка ела (дърво)". Носещите това име са стройни и грациозни.
Елия -
Елка - видоизменено от Елена
Елмира -
Ема -
Емануела - от Емануила
Емануил - евр. "Бог е с нас"
Емануила - евр. "Бог е с нас"
Емил - от староеврейски се превежда като "непорочен" и няма нищо общо с името емилиян, което е с латински корен и означава "съперник".
Емили - от Емил
Емилиана -
Емилия - лат. "съперник". Празнува на 30 май - Св. преподобни Исакий. Св. Емилия
Емилиян - съперник.
Емона -
Енис -
Енислав - празнува на 24 юни
Енита - разновидност на Яньо, Яна
Еница - Произхожда от Енчо
Енка - разновидност на Яньо, Яна, а то от Иван
Енко - разновидност на Яньо, Яна, а то от Иван
Енчо - разновидност на Яньо, Яна, а то от Иван
Еньо - разновидност на Яньо, Яна, а то от Иван
Ерика -
Ерма - "да е вечна като река Ерма"
Етелка - звезда
Ефросина - една от трите грации в гръцката митология
Ефросиния -
Ефтим - Имен ден празнуват на 20 Януари (Св. патриарх Евтимий Търновски).
Ефтимия - Имен ден празнуват на 20 Януари (Св. патриарх Евтимий Търновски).

 

 

Имена,започващи с “Ж”

 

Жаклин - произлиза от жак
Жан - Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Жана - Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Жанет - идва от френското мъжко име Жан
Жанета - От френското Жан, Жана
Жанна - идващо от френското име Жана
Жара - жарава, огнена
Жарка - от " ж а р ъ к "
Жарко - от " ж а р ъ к "
Жасмин - цвете
Жасмина - име с френски произход на цветния благоуханен храст с жълти цветчета използван за производството на парфюми - жасмин. Празнува на Цветница
Жека - съкратено от Желязко
Жеко - съкратено от Желязко
Желана - от силно желана
Желез - "да е як и здрав като желязо"
Железан - "да е як и здрав като желязо"
Желислав - от Жельо, Желязко
Желка - съкратено от Желязко
Жельо - съкратено от Желязко
Желю - друга форма на Жельо
Желя - съкратено от Желязко
Желяз - "да е як и здрав като желязо"
Желяза - "да е як и здрав като желязо"
Желязка - "да е як и здрав като желязо"
Желязко - "да е як и здрав като желязо"
Женета - да живее
Жени - идващо от мъжкото руско име Женя
Женина - произлиза от женското име Жечка
Женя -
Жечка - видоизменено от Желязко
Жечко -
Жечо - видоизменено от Желязко
Жива - "да живее"
Живадин - "да живее"
Живадина - "да живее"
Живан - "да живее"
Живана - "да живее"
Живка - "да живее"
Живко - "да живее". Празнува на третия ден след Велик Ден ,тоест в петък. Имено за това се нарича -Живоприемни петък или Живототворни петък. Празнува също и на 26 януари.
Живодан - "даден за живот"
Живодар - "дар на живота"
Живолюб - жива любов
Живомир - от живот и съставката "мир"; да живее и обича мира. подобно е и ЖИТОМИР, в което глагола е старославянски - "жить" има го в името на град Житомир, Украйна
Живорад - "да се радва на живота"
Жоаким -
Жозефина - старо българско име от Пловдивско
Жоро -
Жулиан - жив

 

Имена,започващи с “З”

 

Заварин - "да го заварят, да дочака по-млади братя и сестри или деца и внуци"
Заваринка - "да го заварят, да дочака по-млади братя и сестри или деца и внуци"
Зана - харизана
Запрен - "да запрат, да престанат бедните или нежеланите раждания" (близко по значение с Доста)
Запрена - "да запрат, да престанат бедните или нежеланите раждания" (близко по значение с Доста)
Заприн - "да запрат, да престанат бедните или нежеланите раждания" (близко по значение с Доста)
Заприна - "да запрат, да престанат бедните или нежеланите раждания" (близко по значение с Доста)
Запрян - "да запрат, да престанат бедните или нежеланите раждания" (близко по значение с Доста)
Запряна - "да запрат, да престанат бедните или нежеланите раждания" (близко по значение с Доста)
Запрянка -
Зара - съкратено от Захари
Заре - съкратено от Захари
Зарина - светлина
Зарка - съкратено от Захари
Зарко - съкратено от Захари
Заряна -
Зафир - камък
Зафирка - от "зафир"
Захари - евр. "памет на Бога"
Захарий - евр. "памет на Бога"
Захарина -
Звезда - от "з в е з д а"
Звездан - от "з в е з д а"
Звездана - от "з в е з д а"
Звезделин - от "з в е з д а"
Звезделина - от "з в е з д а"
Звездена - от "з в е з д а"
Звездица - от "з в е з д а"
Звездо - от "з в е з д а"
Звездомир - "да бъде звезда на мира"
Звездомира - "да бъде звезда на мира"
Здрава - от "здрав", "здраве"
Здравена - от "здрав", "здраве"
Здравец - от цветето "здравец"
Здравил - от "здрав", "здраве"
Здравка - от "здрав", "здраве". Празнува на Цветница
Здравко - от "здрав", "здраве"
Здравьо - от "здрав", "здраве"
Зико - далечно видоизменение на Васил, с възможен каракачански произход. На много стар български диалект означава "цар", "царски", "царствен".
Зинаида - гр. - божествена. Божествена като Зевс
Злат - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Злата - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златан - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златена - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златена - от старинното "злат" - златен, т.е. мил, скъп
Злати - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златил - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златимира - Златен мир. Позлатява мира.
Златин - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златина - от старинното "злат" - златен, т.е. мил, скъп. Празнува на 18.10
Златияна - мило, скъпо - произход от Злата и Янчо
Златка - от старинното "злат" - златен, т.е. мил, скъп
Златко - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златозар - от "Златозарния Константинопол"
Златозара -
Златой - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златомира - златна като мира
Златуш - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златуша - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Златьо - от старинното "з л а т" - златен, т.е. мил, скъп
Змейка - "да не му вредят змии и змейове"
Змейко - "да не му вредят змии и змейове"
Змейо - "да не му вредят змии и змейове"
Знамен - "да бъде известен, да го знаят"
Знамена - "да бъде известен, да го знаят"
Зора - "хубав като зората"
Зоран - "хубав като зората"
Зорана - "хубав като зората"
Зоранка - "хубав като зората"
Зорин - хубав като зората
Зорина - хубава, светла като зората
Зорка - "хубав като зората"
Зорница - "хубав като зората", от звездата "Зорница". славянски - зора. Зорница е богинята на утрото в славянската митология.
Зоя - от гръцки - живот. Празнува на 26 януари
Зюмбюл - име не цвете

 

Имена,започващи с “И”

 

Ива - Име на планинска върба и празнува на Цветница(Връбница) или разновидност на Иван и празнува на Ивановден
Иваил - произлиза от Ивайло (Милойка - XIII век). Името става особено популярно след като българската историческа наука изважда на бял свят името на цар Ивайло. Всъщност, единственото споменаване на неговото име е в преписка към "Свърлижкото евангелие", в която буквално се казва, че то е писано в годините на т.нар. "царяивъла". Може да се тълкува като "Царя и Въла", може и като "Царя Ивъла (Иваила)". В останалите (византийски) източници се среща само с презрителните наименования Бардоквас, Лахана... Съществуват и тълкования, че Въло, когато става цар, си добавя на името благородната приставка "ил" и се получава Въил (Иваил - Ивайло). Доколко това тълкование е достоверно не се знае, но е единственото по-подробно тълкувание, което може да се намери за това име. Но фактът и написаното в "Свърлижкото евангелие" си остава неоспорим, както и периода на утвърждаване на това име в България
Ивайла - произлиза от Ивайло (Милойка - XIII век). Произходът на името може също да се търси в името Въло, което може би вариант на Вълчо (Вълко). Името става особено популярно след като българската историческа наука изважда на бял свят името на цар Ивайло. Всъщност, единственото споменаване на неговото име е в преписка към "Свърлижкото евангелие", в която буквално се казва, че то е писано в годините на т.нар. "царяивъла". Може да се тълкува като "Царя и Въла", може и като "Царя Ивъла (Иваила)". В останалите (византийски) източници се среща само с презрителните наименования Бардоквас, Лахана... Съществуват и тълкования, че Въло, когато става цар, си добавя на името благородната приставка "ил" и се получава Въил (Иваил - Ивайло). Доколко това тълкование е достоверно не се знае, но е единственото по-подробно тълкувание, което може да се намери за това име. Но фактът и написаното в "Свърлижкото евангелие" си остава неоспорим, както и периода на утвърждаване на това име в България.
Ивайло - разновидност на Иван (Милой, XIII век). Произходът на името може също да се търси в името Въло, което може би вариант на Вълчо (Вълко). Името става особено популярно след като българската историческа наука изважда на бял свят името на цар Ивайло. Всъщност, единственото споменаване на неговото име е в преписка към "Свърлижкото евангелие", в която буквално се казва, че то е писано в годините на т.нар. "царяивъла". Може да се тълкува като "Царя и Въла", може и като "Царя Ивъла (Иваила)". В останалите (византийски) източници се среща само с презрителните наименования Бардоквас, Лахана... Съществуват и тълкования, че Въло, когато става цар, си добавя на името благородната приставка "ил" и се получава Въил (Иваил - Ивайло). Доколко това тълкование е достоверно не се знае, но е единственото по-подробно тълкувание, което може да се намери за това име. Но фактът и написаното в "Свърлижкото евангелие" си остава неоспорим, както и периода на утвърждаване на това име в България. Името става популярно около възкачването на престола на цар Ивайло (1277-1280), чието пълно име е Курт Докс Уваш. Kypт на старобългарски означава "вълк", а Въло, Въил, Иваил, Ивайло са по-късни негови славянски транскрипции. Празнуват на 07.01
Ивалена - произлиза от Иван и Елена
Ивалин - разновидност на Иван
Ивалина -
Ивамила - от Иван и Милка
Иван - евр. "бог се е смилил". Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден). Руска транслитерация на Йоан от XIII в. Навлязла масово в българските имена през възраждането, тя напълно замества гръцката "Йоан".
Ивана - евр. "бог се е смилил"
Иванела - разновидност от Иван
Иванеса - видоизменено на Иван
Иванета - от иван
Иванила - производно на Иван
Иванина - видоизменено от Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Иваничка - Разновидност на Иван. Имен ден празнуват на Ивановден - 07 януари.
Иванка - евр. "бог се е смилил". Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Ивелин - Разновидност на Иван
Ивелина - Видоизменено от Иван, празнува на 07.01
Ивелина -
Ивет - Билка. Произлиза от Ива (вид върба)
Ивета - Билка. Произлиза от Ива (вид върба)
Ивилин - видоизменено от Иван
Ивияна - разновидност от Иво и Марияна
Ивка - разновидност на Иван
Ивко - разновидност на Иван
Иво - разновидност на Иван
Ивомир - от Иван и мир” - голям, велик
Ивон - разновидностна Иван, празнува имен ден на 7-ми януари
Ивона - разновидност на Иван и Иванка. Полско име. Празнува на Ивановден.
Ивослав - разновидност на Иван с наставка "Слав" за удължаване, уникалност и блогозвучие.
Иглик - от цветето "иглика"
Иглика - от цветето "иглика"
Игнат - лат. "огнен, пламенен"
Игната - лат. "огнен, пламенен"
Игор -
Изабел - Красота
Изабела - от Бела - "красиво"
Изабелка -
Изекил - от пророк Йезекиил от стария завет, предрекъл падането на Содом и Гомор. Празнува на 3-ти Август по стар стил или на деня след Илинден
Изолда -
Иларион -
Илза - идва от името Елза, но се сменя първата буква И
Илиан - "божа сила". Разновидност на Илия.
Илиана - "божа сила". Разновидност на Илияна, женски вариант на Илия
Илина - От Илия - момичето на Илия; момичето, което носи името на Илия. Имен ден празнуват на 20юли Илинден
Илион -
Илия - евр. "мой Бог е Яхве"
Илиян -
Илияна - съкратено от Илия
Илка - съкратено от Илия
Илко - съкратено от Илия
Илонка - yнгapcкa форма на Eлена. грц. "светла като слънце". Имен ден празнуват на 21 Май (денят на Св. равноап. Константин и Елена) или на Илинден - Юли (кръстените на Илия "мой бог е ...")
Илушка - унгарско име
Илчо - съкратено от Илия
Имана - от "имане" , богатство
Имел - от растението "имел", което според народните вярвания е лек против бездетство.
Имела - от растението "имел", което според народните вярвания е лек против бездетство.
Имелка - от растението "имел", което според народните вярвания е лек против бездетство.
Ина - съкратено от Ангелина, Ирина, Катерина и други
Инана - Шумерска богиня на плодородието
Инна -
Ипка -
Ира -
Ирен - видоизменено от Ирена
Ирена - разновидност на Ирина - от гр. "Мир"
Ирин - грц. "мир"
Ирина - грц. "мир", мъченица ирина
Ирник - Български княз, от Именника на българските князе. Втори по поредност владетел след Авитохол
Исабел -
Исай - в Бог е спасението
Искра - "да бъде искрен, откровен, сърдечен". пламък, огън. празнуват на Игнажден 20.12, Фотевден6.02 и на Илинден 20.07
Искрен - "да бъде искрен, откровен, сърдечен"
Искрена - "да бъде искрен, откровен, сърдечен"
Искро - "да бъде искрен, откровен, сърдечен"
Искрьо - "да бъде искрен, откровен, сърдечен"
Искър - "да е вечен като река Искър"

 

 

Имена,започващи с “Й”

 

Йеради - по името на река Йордан в Палестина
Йоан - богопомазан (от ивритското johanan). Това е името на двама от най-важните герои в Новия Завет: Йоан Кръстител и апостол Йоан, брат на апостол Яков, за когото се счита, че е автор на едно от четирите Св. Евангелия. Йоан е най-популярното мъжко име в християнския свят, носено (в различните си варианти) от 23 папи и кралете на Унгария, Полша, Португалия, Франция, Русия, България...". Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Йоана - богопомазан (от ивритското johanan). Това е името на двама от най-важните герои в Новия Завет: Йоан Кръстител и апостол Йоан, брат на апостол Яков, за когото се счита, че е автор на едно от четирите Св. Евангелия. Йоан е най-популярното мъжко име в християнския свят, носено (в различните си варианти) от 23 папи и кралете на Унгария, Полша, Португалия, Франция, Русия, България...". Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден). Старобългарска и църковна форма на Иван.
Йоанна - произлиза от Йоан Кръстител. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Йова - съкратено от Йован, а то е стара форма на Иван
Йован - Сръбска транслитерация на Йоан от XIV век.
Йована - стара форма на Иван
Йовита - разновидност на Йовка
Йовка - съкратено от Йован, а то е стара форма на Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Йовко - съкратено от Йован, а то е стара форма на Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Йовконий - видоизменено и съкратено от Йован, а то е стара форма на Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).
Йово - съкратено от Йован, а то е стара форма на Иван
Йовчо - съкратено от Йован, а то е стара форма на Иван
Йозо - видоизменено от Йосиф
Йоко - силен
Йоланда - богопомазан
Йоланта - Подобно на Йоланда от операта на Чайковски, според някои източници - "теменужка" от латински
Йолина -
Йолислава - Носеща слава на Йорданка от р.Йордан
Йоло -
Йона - видоизменено от Йован - Иван
Йондо - видоизменено от Йован - Иван
Йонка - Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден)
Йонко - видоизменено от Йован - Иван
Йоно - видоизменено от Йован - Иван
Йончо - видоизменено от Йован - Иван
Йоргаки - от гръцки "георги"
Йордан - видоизменено от Йован - Иван. Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Йордана -
Йорданка - по името на река Йордан в Палестина. Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Йосиф - библейско - баща на Исус Христос. Празнуват на 26 декември
Йото - видоизменено от Йован - Иван
Йохана -
Йоцо - видоизменено от Йован - Иван
Йошка - Произлиза от Йош, Йон, Йоан, Йоанна

 

Имена,започващи с “К”

 

Калин - 1) от гръцки "kalos" - хубав, или "kali nikos" - добра победа
2) мъжка форма на Калина, от "к а л и н а" - горско дръвче с хубави червени плодове
Калина - от "калина" - горско дръвче с хубави червени плодове. Празнува на Цветница
Калинка - от kalos - хубав, kali nikos- добра победа
Калиопа - добра, красива
Калислава -
Калица - от "калина" - горско дръвче с хубави червени плодове
Кало - от гръцки "хубав"
Калоян - историческо име, грц. "хубав Иван". От прабългарски - кала (хала,змей). Един от дванадесетте знаци от прабългарския календар.
Калуш - от "калина" - горско дръвче с хубави червени плодове
Калуша - от "калина" - горско дръвче с хубави червени плодове
Калчо - от "калина" - горско дръвче с хубави червени плодове
Кальо - от "к а л и н а" - горско дръвче с хубави червени плодове
Каля - от "калина" - горско дръвче с хубави червени плодове. гр. - хубава
Камелия - цвете (храст) с височина от 1 до 3 метра с лъскави тъмнозелени листа и с красиви цветове от снежнобяло, през розовото, до яркочервено. хубост, чистота, надутост, възвишение. Това име значи богиня на всички хора със самочуствие. Празнува на Цветница
Камен - "да бъде як и траен като камък"
Камена - "да бъде як и траен като камък"
Кана - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Канда - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Кандо - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Кандьо - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Канета -
Кано - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Кануш - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Кануша - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Каньо - съкратено от Вълкан, Люцкан или друго подобно име
Капка - "мила и хубава като капка". Има имен ден на 06.01. (Йорданов ден). Народното име на празника е "водици" и "богоявление" . Тогава празнуват още Бистра, Росица, Сълзица, Богдан, Богдана и др.
Карамфил - име посветено на името на цвете
Карамфила - от цветето карамфил
Карамфилка - име на цвете
Кардам - Име на старобългарски владетел
Карин - немско име - произлиза от Калин (от гръцки "kalos" - хубав, или "kali nikos" - добра победа
Карина -
Кармен -
Каролин -
каролина - кралица- германско име каролина има много развита интоиция и е самолюбка но тя рисува в съзнанието си перфектния живот и принц на бял кон също така и не учи за удоволствие а само защото е нужно
Касияна - Каси от Касиопея и Яна
Каталина - Рядко срещано име с неизяснен произход. В дневен Рим са наричани момчетата (император Каталина). Също така има и о-ви Каталина. Изглежда идва от Средиземноморието
Кателина - от Катерина
Катерина - грц. "чиста"
Катина - произлиза от Катерина
Катрин -
Катя - руски произход (от Катерина)
Кая - от Камен -да бъде здрава и да устоява на трудностите, или от Кайо.
Кера - от Кета
Керана - от Кирил
Керанка - от Кета
Керацуда - старо име дошло от българите живели в сегашни турски земи, вид италианско вино
Кети -
Киара - от италиански - светлина
Кики - съкратено от Кина
Кимена -
Кина - видоизменено от Калина
Кипра - от "к и п ъ р" - хубав, напет
Кипро - от "к и п ъ р" - хубав, напет
Киранка -
Кирил - грц. "г о с п о д а р с к и"
Кирилка -
Кирко - видоизменено от Кирил
Киро - видоизменено от Кирил
Кирчо - видоизменено от Кирил
Киряк -
Кита - от "китка", "китен"
Китан - от "китка", "китен"
Китка - от "китка", "китен"
Кито - от "китка", "китен"
Кица - от "китка", "китен"
Кицо - от "китка", "китен"
Кича - от "китка", "китен"
Кичка - китка
Клавдия - куц - от гръцки
Клара - Ясен, яснота
Класан - от "клас на нива"
Класо - от "клас на нива"
Клементина - Милосърден
Клео - съкратено от името на кралица Клеопатра
Климент - лат. "милостив"
Климентина - лат. "милостив"
Койка - далечно видоизменение от Костадин
Койна - далечно видоизменение от Костадин
Койно - далечно видоизменение от Костадин
Койо - далечно видоизменение от Костадин
Койчо - далечно видоизменение от Костадин
Колина - от кольо
Кольо - производно от николай, хубавец, левент
Коля -
Конда - видоизменено от Константин
Кондо - видоизменено от Константин
Кондьо - видоизменено от Константин
Коно - видоизменено от Константин
Константин - лат. "постоянен". Имен ден празнуват на 21 Май (денят на Св. равноап. Константин и Елена)
Константина - лат. "постоянен". Имен ден празнуват на 21 Май (денят на Св. равноап. Константин и Елена)
Копра - "да има коса като коприна"
Коприна - "да има коса като коприна"
Копринка - "да има коса като коприна"
Копро - "да има коса като коприна"
Корнелия - лат. Cornelius - име на стар римски род
Кортеза -
Косан - "да има буйна и хубава коса" (косата се е смятала за признак на здраве и младост)
Косана - "да има буйна и хубава коса" (косата се е смятала за признак на здраве и младост)
Косара - старобългарско от княгиня Косара-дъщеря на цар Самуил
Косен - "да има буйна и хубава коса" (косата се е смятала за признак на здраве и младост)
Косена - "да има буйна и хубава коса" (косата се е смятала за признак на здраве и младост)
Коста - съкратено от Костадин
Костадин - разновидност на Константин
Костадинка - разновидност на Константин
Кочо - Производно от Николай. Означава "народопобедител"
Крайна - съкратено от изчезналото име Краислав "слава на родния си край" и преосмислено: "с него да настане край на детската смъртност или на нежелани раждания", близко по значение с Доста, Запрян
Крайно - съкратено от изчезналото име Краислав "слава на родния си край" и преосмислено: "с него да настане край на детската смъртност или на нежелани раждания", близко по значение с Доста, Запрян
Крайо - съкратено от изчезналото име Краислав "слава на родния си край" и преосмислено: "с него да настане край на детската смъртност или на нежелани раждания", близко по значение с Доста, Запрян
Крайчо - съкратено от изчезналото име Краислав "слава на родния си край" и преосмислено: "с него да настане край на детската смъртност или на нежелани раждания", близко по значение с Доста, Запрян
Крали - от крал
Краса - от "к р а с е н" - хубав, красив
Красен - от "красен" - хубав, красив
Красим - от "к р а с е н" - хубав, красив
Красимир - "да краси света"
Красимира - "да краси света"
Красина - украса, украшение
Красна - от "к р а с е н" - хубав, красив
Крема - "да бъде як и траен като кремък", еднакво по значение с Камен, Камена
Кремен - "да бъде як и траен като кремък", еднакво по значение с Камен, Камена
Кремена - "да бъде як и траен като кремък", еднакво по значение с Камен, Камена
Кремка - умалително от Крема
Кремо - "да бъде як и траен като кремък", еднакво по значение с Камен, Камена
Криска - от кристина
Криста -
Кристиан - горделив човек
Кристиана - видоизменено от Кръстина + Ана
Кристин - от английски език. Празнува се на Коледа. Идва от Christmas
Кристина - означава помазан, Спасител или производно от Кръстина. Имен ден празнуват или на Рождество Христово - 25 декември или на 14 Септември (Кръстовден)
Кристиян - от гр. миросан, помазан. 1) произлиза от Християн. Празнува на 25 декември, Рождество Христово (Коледа). 2) произлиза от кръстю и означава защитен от светия кръст. Имен ден празнуват на 14 Септември (Кръстовден)
Кристияна - празнува на Рождество Христово - 25 декември
Кристо - видоизменено от Кръстьо
Крум - историческо име на старобългарски владетел
Круша - от дървото и плода "к р у ш а"
Крушо - от дървото и плода "к р у ш а"
Кръстан - от "к р ъ с т" (превод на грц. Ставри - "кръст")
Кръстана - от "к р ъ с т" (превод на грц. Ставри - "кръст")
Кръстил - от "к р ъ с т" (превод на грц. Ставри - "кръст")
Кръстин - от "к р ъ с т" (превод на грц. Ставри - "кръст")
Кръстина - от "к р ъ с т" (превод на грц. Ставри - "кръст")
Кръстомир - Кръста на света. Мир-свят
Кръстьо - от "к р ъ с т" (превод на грц. Ставри - "кръст")
Ксения - от гръцки корен-а "ксени" означава "чужденка". Ако обаче е разгледано като "ксениа", означава "гостоприемна". Второто значение е "пустинен гълъб" и идва от Древен Рим, където всъщност е и възникнало и самото име, преди гърците да го завземат, заедно с други римски "принадлежности". Почти във всяка религия и държава има различни истории за името и обикновенно са за "Благородна Ксения". На 24 януари всички, които носят името и производните му имена, като Аксения, Аксиния, Оксана, Оксияна и т.н., празнуват имен ден.
Кубрат - Български владетел
Куда - от диал. "к у д я" - "коря, пъдя" (уж го кудим за пред злите очи, а си го обичаме)
Кудан - от диал. "к у д я" - "коря, пъдя" (уж го кудим за пред злите очи, а си го обичаме)
Кудин - от диал. "к у д я" - "коря, пъдя" (уж го кудим за пред злите очи, а си го обичаме)
Кудьо - от диал. "к у д я" - "коря, пъдя" (уж го кудим за пред злите очи, а си го обичаме)
Кузман -
Кула - съкратено от Николина, Никула
Кулчо - съкратено от Николина, Никула
Кульо - съкратено от Николина, Никула
Куман - от народностно име "к у м а н и"
Куна - далечно видоизменение от Костадин
Кунка - далечно видоизменение от Костадин. от старобългарски - малка икона или иконка.
Куно - далечно видоизменение от Костадин
Кунчо - далечно видоизменение от Костадин
Куньо - далечно видоизменение от Костадин
Купар - от старинно "к у ц" - "късичък, дребен", близко по значение с Малчо
Купен - защитно име срещу детската смъртност: "не е наше, купили сме го от по-честити хора"
Курти - от старобългарски - "вълк"
Куцил - от старинно "к у ц" - "късичък, дребен", близко по значение с Малчо
Куцин - от старинно "к у ц" - "късичък, дребен", близко по значение с Малчо
Куцо - от старинно "к у ц" - "късичък, дребен", близко по значение с Малчо
Куцьо - от старинно "к у ц" - "късичък, дребен", близко по значение с Малчо
Къдра - от "к ъ д ъ р" - къдрав
Къдрин - от "к ъ д ъ р" - къдрав
Къдрьо - от "к ъ д ъ р" - къдрав
Къна - видоизменено от Кръстьо
Кънда - видоизменено от Кръстьо
Къндо - видоизменено от Кръстьо
Кънчо - видоизменено от Кръстьо. "кънч"-е българска дума и означава гърне. В последствие се видоизменя в - гънч, грънч и др.
Къньо - видоизменено от Кръстьо
Къта - видоизменено от Кръстьо
Къто - видоизменено от Кръстьо

 

Имена,започващи с “Л”

 

Лаванда - Пожелателно име за красота, образувано от име на цвете
Лада - славянска богиня на красотата, любовта и т.н. или видоизменено от Влада, Владо
Ладан - видоизменено от Влада, Владо
Ладана - видоизменено от Влада, Владо
Ладуна - видоизменено от Влада, Владо
Лазар - евр. "бог помага"
Лазарин - също като Лазар
Лазарина - идва от лазар
Лазаринка -
Лазура - от лазур, небе, синева
Лала - видоизменено от Лазар
Лалка - видоизменено от Лазар. Празнува на Лазаровден
Лало - видоизменено от Лазар
Лалуш - видоизменено от Лазар
Лальо - видоизменено от Лазар
Ламбра - от гръцки "велика"
Ланджо - съкратено от Милан
Ланко - съкратено от Милан
Ланчо - съкратено от Милан
Лара - Видоизмемено от Лора и Лада, значи - красивa (старославянски) от името на славянскaта богиня на кpacoтата
Лариса -
Ласка -
Лата - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Латин - от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"
Латина - от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"
Латинка - от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"
Латун - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Латуша - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Латьо - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Леа - лъвица
Левен - от диал. "л е в е н" - "цвете невен"
Левена - от диал. "л е в е н" - "цвете невен"
Левенка - от диал. "л е в е н" - "цвете невен"
Леда - гръцка богиня на красотата и суетата. Обаяние, чар
Лейла -
Леко - съкратено от Алекси
Леонардо - от великия художник
Лепа - от диал. "л е п" - "хубав"
Лепо - от диал. "л е п" - "хубав"
Лепой - от диал. "л е п" - "хубав"
Лечо - съкратено от Алекси
Лиана -
Лидия - от Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат "лидийци" до доста по-късно. Денят на мчца Лидия е 23 маpт.
Лила - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лили -
Лилия - Име на цвете - водна лилия - празнува на Цветница
Лилиян - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лилияна - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лилка - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лилко - от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия
Лило - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лиляна - от лиляк(люляк);празнуват на Цветница
Лимонка - От плода лимон
Лина - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линда - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линдо - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линка - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линко - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Лия -
Лоза - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозан - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозана - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозен - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозена - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозина - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозка - от "лоза", което значи още "род, влака, потомства"
Лозьо - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лора - 1) от гръцки "laurus" - лавpoвo дърво
2) разновидност на Лаура; разпространено и по литературен път
3) от името Флора с изпадане на "ф"
Лорин - итал. произход
Лудвиг - св.Лудвиг ІX - крал на Франция,предвожда кръстоносен поход за освобождаването на Светите Земи. Празникът на свети Лудвик е на 25 август
Луиза - царственна
Лука - лат. "от областта Лукания"
Лукан - лат. "от областта Лукания"
Лула - видоизменено от Лука
Лулчо - видоизменено от Лука
Лучия - светлина
Лушка - Произлиза от Лука (женския аналог). Значението на името е светлина. Св. Лука е бил художник и е нарисувал пръв иконата на Света Богородица във вида, в който я виждаме. За това, на 18 октомври, когато се чества Св. Лука е професионалния празник на художниците и архитектите
Лъчезар - "да излъчва зари", лъч от светлината
Лъчезара - "да излъчва зари"
Люба - "да бъде любим, да го обичат"
Любен - "да бъде любим, да го обичат"
Любена - да бъде любим, да го обичат. Произлиза от любов
Любика - "да бъде любим, да го обичат"
Любина - "да бъде любим, да го обичат"
Любица - да бъде обичан
Любко -
Любов - Вяра, Надежда и Любов
Любодара - дарява любов
Любозар - "да обича светлината"
Любозара - "да обича светлината"
Любомир - "да обича мира". Човек, който обича светът. Идва от руски
Любомира - "да обича мира"
Любослав - "да обича славата"
Любослава - "да обича славата"
Людмил - "да бъде мил на хората"
Людмила - "да бъде мил на хората". Празнува на 16.09 - св. Людмила Чешка
Людовик -
Люцка - "людско (чуждо) чедо е, дано бъде по-честито от нас" - заклинателно име близко по значение с Купен и Продан
Люцкан - "людско (чуждо) чедо е, дано бъде по-честито от нас" - заклинателно име близко по значение с Купен и Продан

 

Имена,започващи с “М”

 

Мавро - от гр. Mauros - "черен" ; сравни с Черньо
Магда - съкратено от Магдалина или от грц. Смарагда
Магдалена - от Магдала (иврит). Magdala Nunayya или Магдала на рибарите (името на града идва от ивритското migdal - колона) е град в Галилея, за който се счита, че е домът на библейската Мария-Магдалина. Градът е бил известен с развратния си живот (самата Мария-Магдалина е била проститутка) и затова е опустошен от римската армия около I в. По-късно е идентифициран като родното място на свeтицата Мария-Магдалина и става седалище на християните в Галилея. Самата Мария-Магдалина остава в християнските летописи като грешницата спасена от Исус, която първа влиза в гробницата му и открива че той е възкръснал. Нейният ден е 22 юли.
Магдалина - евр. "от областта Магдала в евангелска Палестина"
Магнолия -
Маде - умалителна форма на широко-разпространеното през XVIII век българско име Мадо (ударението е на "а")
Мадлен - Младолика и красива
Мадлена -
Мадо - видоизменено от името Младо с изпадане на буквата "л" в детския говор, както се е случило при името Баго (Благо)
Максим - Имен ден празнуват на 21 Януари (Преп. Максим изповедник).
Максимилиана - величествена
Максимилиян - Имен ден празнуват на 21 Януари (Преп. Максим изповедник).
Малей - от "м а л ъ к" - мил, любим
Мален - от "м а л ъ к" - мил, любим
Малена - от "м а л ъ к" - мил, любим
Маленка - от "м а л ъ к" - мил, любим
Маленко - от "м а л ъ к" - мил, любим
Малешко - от "м а л ъ к" - мил, любим
Малин - от плода "малина"
Малина - от плода "малина"
Малинка -
Малойка - от "м и л" - обичен
Малуш - от "м а л ъ к" - мил, любим
Малчо - от "м а л ъ к" - мил, любим
Мальо - от "м а л ъ к" - мил, любим
Мана - съкратено от Емануил
Мандо - съкратено от Емануил
Манка -
Манко - съкратено от Емануил
Мано - съкратено от Емануил
Манол - съкратено от Емануил
Манто - съкратено от Емануил
Мануела - еврейско, означава Бог е с нас, имен ден се чества на 17 юни, св. Емануил
Мануил - съкратено от Емануил
Мануш - съкратено от Емануил
Мануша - съкратено от Емануил
Манчо - съкратено от Емануил
Маньо - съкратено от Емануил
Мара - видоизменено от Мария
Марга - съкратено от Маргарита
Маргарет - производно на Маргарита
Маргарит - от грц. "маргарит" (бисер)
Маргарита - от грц. "маргарит" (бисер). празнува на цветница.
Маргита - съкратено от Маргарита
Маргрета -
Мари-Изабел -
Мариан - Мъжка форма на Мария
Мариана - Събирателно от Мария и Ана. Древно еврейско име, означава тъжна красавица, по-правилно е "Марианна" -Мариана, Марияна са български варианти.
Мариела - от Мария
Мариета - видоизменено от Мария. от италиански - Marielle, Mariette. от френски произход. от немски език - силна, добра
Марийка -
Марин - лат. "морски"; у нас Марин се смята за мъжка форма от Мария
Марина - лат. "морски"; у нас Марин се смята за мъжка форма от Мария
Маринела - Значи красота, доброта, живот и произлиза от мариела
Мариса - от Мария
Мария - евр. "силна, постоянна"
Мария-Константина -
мария-магдалена - слънчице
Мариян - Има латински корен, който означава "морски". В детството не го свърта на едно място, на млади години е агресор, в зряла възраст попива всичко, а в старостта си е мъдрец.
Марияна - разновидност на Мария
Марко - лат. име на стар римски род
Марлен - Празнува на 15 август
Марта - 1) староеврейско име, в превод - "господарка". Близки по значение имена са: Господина, Господинка и Влада. 2) според българските народни вярвания Марта е старица, която води пролетта и прогонва зимата. Имен ден празнуват на 1 Март.
Мартин - Свети Мартин Изповедник, заедно със св. Максим Изповедник защитавал истинското църковно учение от лъжеучението на монотелитите. Еретиците били покровителствани от император Констанс (641-668). Папа Мартин свикал в Рим поместен събор, на който била осъдена тази ерес. Като научил това императорът обвинил папа Мартин в предателство и по негова заповед св. Максим и св. Мартин били изпратени в Цариград. Там ги осъдили като политически престъпници през 553 г. Въпреки изтезанията, двамата не се отказали от православните си убеждения. Папа Мартин бил изпратен на заточение в Херсон Таврически (Крим), където починал. До края на живота си той останал непоколебим изповедник на православното учение. Из Жития на светиите, Синодално издателство 1991 Дете на Марс (от латинскoтo martius). Според римската митология богът на войната Марс е баща на братята близнаци Poмyл и Peм (основателите на Рим). Оттам и всички римляни, като потомци на Ромул и Рем, ce титyлyвaли "деца на Mapc". Ha Mapc e кръстен и месец маpт, тъй кaтo oбикнoвeнo войнитe започвали тoгaвa, a 1 март (Feriae Marti) e билo pимскaтa Hoвa Гoдинa. Мартин е още името на четирима папи и двамa известни светци - Мартин от Тур е светецът-покровител на Франция, а Мартин от Перу бди над перуанци. По народния календар Мартин и Мартина празнуват на 1 март - според българските народни вярвания Марта е старица, която води пролетта и прогонва зимата, a пo православния - на 14 aпpил. Марта - староеврейско име, в превод - "господар"
Мартина - мила,добросърдечна,обичлива, женска форма на Мартин
Маруся - Умалителна форма на името Мария
Маруша - видоизменено от Мария
Марушка - видоизменено от Мария
Марчело -
Матей - евр. "дар от Бога"
Матея - евр. "дар от Бога"
Матю -
Мая - велика (от лат. maja - велик воин). В гръцката митология Мая е най-голямата от Плеядите (седемте дъщери на титана Атлас). Тяхната красота покорила ловеца Орион и той започнал да ги преследва, докато над тях не се смилил Зевс и не ги превърнал в звезди. Самият Орион също се прeобразил и всяка нощ продължава преследването си. Същата тази Мая е майката на бога-вестител Хермес. В римската митология това е името на богинята на земята, на която е кръстен месец май. В будистките летописи Мая е името на индийска царица, която сънувала че бял слон се вселява в нея. 9 месеца по-късно се родил синът й, принц Сидхарта, останал в историята като Буда ("просветения"). А вие си мислехте че само християните имат непорочно зачатие :). Маорите също използват това име със значение "храбър воин". Според народния календар Мая празнува имен ден на 1 май.
Меглена - видоизменено от Магдалена
Медунка - от цветето "м е д у н к а"
Мелани - св. Мелания. Римлянка - 31.12
Мелина - идва от думата медал
Мелиса -
Мена - от диал. "м е н а" - "годежен дар" (да порасне, да стигне за женене и да прати или да получи годежен дар)
Менда - от диал. "м е н а" - "годежен дар" (да порасне, да стигне за женене и да прати или да получи годежен дар)
Мендо - от диал. "м е н а" - "годежен дар" (да порасне, да стигне за женене и да прати или да получи годежен дар)
Мендуша - от диал. "м е н а" - "годежен дар" (да порасне, да стигне за женене и да прати или да получи годежен дар)
Менка - от диал. "м е н а" - "годежен дар" (да порасне, да стигне за женене и да прати или да получи годежен дар)
Менко - от диал. "м е н а" - "годежен дар" (да порасне, да стигне за женене и да прати или да получи годежен дар)
Меньо - от диал. "м е н а" - "годежен дар" (да порасне, да стигне за женене и да прати или да получи годежен дар)
Мери -
Мериам - Име на светица
Мерием - непорочна
Меруда - от "м е р у д и я" (ароматна билка)
Метакса -
Методи - грц. "изследовател"
Методий - грц. "изследовател"
Миглена - славянско име. От старобългарски "меглен" - силен, бърз вятър, детето да е "бързо като вятъра" и да не го стигат беди и нещастия. тип средиземноморски вятър - празнува на 22-ри юли
Микаела - разновидност на Михаела. От Архангел Михаил
Мико - произхожда от еврейски, разпространено в района на гр. Тетевен; махала в района носи името Миковци по името на създателя дядо Мико
Мила - от "мил" - обичан. Има имен ден на Архангел Михаил
Милада - от думата "мил" и от славянската богиня на любовта и плодородието Лада
Миладин - от "мил" - мил, драг, обичан човек. Празнува на на 8 ноември
Милан - от "м и л" - обичен
Милвана -
Милвена -
Милева - от "м и л" - обичен
Милевой - от "м и л" - обичен
Милен - от "м и л" - обичен. Името също може да се тълкува като видоизменена форма на Mилан, което в превод от славянски значи "добър". Името Милен през XV век е известно като Мило, Миле, като в последствие придобива окончанието "-ен"
Милена - от "мил" - обичен, женска форма на Милен. Името също може да се тълкува като видоизменена форма на Mилан, което в превод от славянски значи "добър". Името Милена през XV век е известно като Мила, като в последствие придобива окончанието "-ена"
Миленко - от "м и л" - обичен
Милерад - от "м и л" - обичен
Милин - Прадядо ми се е казвал така, а после баща ми е кръстен на него само че е записан - Милен.
Милица - от "мил" - обичан. Празнува на 8 ноември.
Милка - от "м и л" - обичен
Милкана - от "м и л" - обичен, произхожда от Милка и "-ана"
Милко - от "мил" или съкратено от Михаил
Милован - от "м и л" - обичен
Милованка - от "м и л" - обичен
Милой - от "м и л" - обичен
Милойко - от "м и л" - обичен
Милослав - "да му е мила славата"
Милослава - "да му е мила славата"
Милотин - от "м и л" - обичен
Милотина - от "м и л" - обичен
Милош - от "м и л" - обичен
Милтен - от "м и л" - обичен
Милуш - от "м и л" - обичен
Милчо - от "мил" или съкратено от Михаил. Имен ден -Арахангелов ден
Мильо - от "м и л" или съкратено от Михаил
Мима -
Мина - видоизменено от Михаил. Св. Мина.
Миндо - видоизменено от Михаил
Минка - видоизменено от Михаил
Минко - видоизменено от Михаил
Минчо - видоизменено от Михаил. Празнува на 11 ноември - Св. Мина
Миньо - видоизменено от Михаил
Мира - от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име
Миран - от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име
Мирая - чудо
Мирела - съчетание на трите музикални ноти - ми, ре, ла. Френско-италиански произход: mireille, mirar-to admire, a miracle -възхитителен, прекрасен, достоен за възхищение, любувам се, чудо. Mirella
Мирена - от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име
Мирко - от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име
Миро -
Мирон - грц. "осветено масло"
Мирона - грц. "осветено масло"
Мирослав - "слава на света (на мира)"
Мирослава - "слава на света (на мира)". Празнува на 05 май.
Мирчо - от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име
Мирьо - от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име
Миряна - от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име
Митка - видоизменено от Димитрия, производно на митко
Митко - от димитър
Митра - Името е познато в Тополовградско, среща се и в Калофер. Вече много рядко име. Име на древен ирански бог, чийто черти откриваме в индийския Варун, тракийския Дионисий, египетския Озирис и дори в Исус. Бог Митра съчетава и мъжкото, и женското начало, огненото и водното. Роден от девица. Изобразяван е в едната ръка с факла, а в другата - със змия. Името означава "договор, споразумение". Днес името се дава на жени. Митрите празнуват на 25.12, на Коледа.
Михаел - от архангел михаил
Михаела - идва от Михаил - Архангел Михаил - този който взима душите на хората
Михаил - евр. "равен, подобен на Бога"
Михаил -
Михаила - евр. "равен, подобен на Бога"
Михал -
Мия - съкратено от Михаил
Младелин - от млад
Младен - "да младее, да бъде млад"
Младена - "да младее, да бъде млад"
Младин - "да младее, да бъде млад"
Младина - "да младее, да бъде млад"
Модра - от диал. "м о д ъ р" - "тъмно син" - със сини очи, синеок
Модро - от диал. "м о д ъ р" - "тъмно син" - със сини очи, синеок
Мойка - "мое си е, не го давам"
Мойко - "мое си е, не го давам"
Мойно - "мое си е, не го давам"
Мойо - "мое си е, не го давам"
Мома - от "м о м а" (радост за родители, които си нямат, а жадуват момиче)
Момена - от "м о м а" (радост за родители, които си нямат, а жадуват момиче)
Момера - от "м о м а" (радост за родители, които си нямат, а жадуват момиче)
Момка - от "м о м а" (радост за родители, които си нямат, а жадуват момиче)
Момчан - от "м о м ч е" (радост за родителите, които си нямат, а жадуват момче)
Момчил - от "момче" (радост за родителите, които си нямат, а жадуват момче). Дългоочаквана, желана мъжка рожба. През XIII век са се използвали формите Момчо или Момко, като в последствие е придобито окончанието "-ил". някой празнуват на св. Мина (11 ноември) - закрилник на семейното огнище и ценностию, а други на Петльов ден.
Момчила - въпреки противоречивото тълкувание, името е женска форма на мъжкото име Момчил
Момчо - от "м о м ч е" (радост за родителите, които си нямат, а жадуват момче)
Мона -
Моника - една единствена от "monique" (fr.), "mone" (gr.). небесна пратеница
Моско - видоизменено от евр. Моисей
Моян - "мое си е, не го давам"
Мунчо -
Мура - дърво
Муша - видоизменено от Мария
Мъна - от "мъник", "мъничка"
Мяна - разновидност на Менко, Мена
Мянка - разновидност на Менко, Мена
Мянко - разновидност на Менко, Мена

 

Имена,започващи с “Н”

 

Нада - сходно с Надка, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).
Надежда - 1) да бъде надежда на семейството /за дълго очаквано дете/
2) от "н а д е ж д а" (превод на грц. Елпида "надежда")
Наделина - видоизменено от Надежда или Найда
Надка - сходно с Нада, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).
Надя - видоизменено от Нада, Надка, които от своя страна са кратка форма на Надежда и Найда (XV век).
Найда - видоизменено от Найден
Найден - "намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете. Та който го н а й д е (намери), да му придаде своето здраве и живот, да му промени домашната съдба, ако тя е лоша за децата в семейството)
Найдена - "намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете. Та който го н а й д е (намери), да му придаде своето здраве и живот, да му промени домашната съдба, ако тя е лоша за децата в семейството)
Найдо - видоизменено от Найден
Найко - видоизменено от Найден
Найчо - видоизменено от Найден
Нако - видоизменено от Найден или Атанас
Нана - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нане -
Нанка - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нанко - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нано - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нануш - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нанчо - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Наньо - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Наска - видоизменено от Атанаска
Наско - Празнува на 18 януари Атанасовден. Тогава свършва зимата.
Насо - видоизменено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Нася - видоизменено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Натали - френско име означава "родна"
Наталина -
Наталия - родна, рождена (от лат. natale). Име на календарна светица; проникнало у нас главно под сръбско и румънско влияние, а в по-ново време - под руско. Наталия празнува на 26 август - Мчци Адриан и Наталия
Наташа -
Наум - евр. "утеха"
Наца - видоизменено от Найден или Атанас
Нацо - видоизменено от Найден или Атанас
Начо - видоизменено от Найден или Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Невадка - от популярното през 90-те години шоу на Къци Вапцаров. По време на едно от шоутата бе показано кръщелното свидетелство на момиченце с това име
Невен - от цветето "невен"
Невена - от цветето "невен"
Невенко - от цветето "невен"
Невка - от цветето "невен"
Невяна - от цветето "невен"
Нега - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негина - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негол - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негул - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негуш - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Неда - съкратено от Неделя, Недялко
Недан - съкратено от Неделя, Недялко
Неделин - името произлиза от славянски "неделя". Още от стари времена се е считало че хората родени в неделя (седмият ден в седмицата, в който се смята, че Бог си починал) са надарени с повече късмет от хората родени през който и да е от останалите дни в седмицата. Смята се, че името е най-често срещано в областа на Родопите.

Имен ден празнуват на 07 Юли (вмчца Неделя).
Неделина - женска форма на Неделин. Имен ден празнуват на 07 Юли (вмчца Неделя).
Неделка - от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")
Неделко - от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")
Неделчо - разновидност на Недялко
Недельо - разновидност на Недялко
Неделя - от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")
Недина -
Недка - умалително на Неда
Недко - съкратено от Неделя, Недялко. Празнува на Никулден
Недьо - съкратено от Неделя, Недялко
Недялка - от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")
Недялко - от седмичния ден "неделя" (превод на грц. Кириак "неделя"). от руски "не делаеть",т.е. почивам си
Нейка - съкратено от Недялко
Нейко - съкратено от Недялко
Нейо - съкратено от Недялко
Нейчо - съкратено от Недялко
Некул - разновидност на Негол
Нела -
Нели - съкратено от недялка. това име се е използва от скоро по-често се използва името нелина. Празнува на Кръстопоклонна неделя.
Нелин - от недялко
Нелина - любов
Нелиян - Мъжка форма на Нели
Нелка -
Нена - съкратено от Недялко
Ненка - съкратено от Недялко
Ненко - съкратено от Недялко
Нено - съкратено от Недялко
Ненчо - съкратено от Недялко
Нео - нов
Неомир - нео-нов (нов мир)
Неофит - от гр. neofytos - "наскоро посаден, новопокръстен"; име на календарен светия
Нестор - мъдър
Нехтен - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Нехтена - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Нехтян - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Нехтяна - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Неца - съкратено от Неделчо
Нецо - съкратено от Неделчо
Нечо - съкратено от Неделчо
Неша - съкратено от Неделчо
Нешка - съкратено от Неделчо
Нешо - съкратено от Неделчо
Ниа - сходно по значение с Ния
Ника - съкратено от николина
Никита - победител
Никифор - от гръцки Nikeforos - "победоносец"
Нико - съкратено от Никола
Никол - женска форма на Никола
Никола - грц. "народопобедител"
Николай - грц. "народопобедител"
Николая - от гръцката богиня Нике (победа). Разновидност на Никола, Николай
Николен - съкратено от Нико и Елена
Николета - преобразувано от Николай, народо-победител
Николина - женска форма от Никола
Николинка -
Никулина - женска форма от Никола
Нина - слав. "ныне", "сега" производно на Никола
Нино - съкратено от Никола
Нихриз - рядко срещано име, означава "разгласител", "известител", "oповестител"
Ничо - съкратено от Никола
Ния - кратка форма образувана от имената Стефания, Стания
Новак - "да поднови рода; да носи ново щастие"
Новко - "да поднови рода; да носи ново щастие"
Нойко - видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной
Нойо - видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной
Нойчо - видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной
Нона - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Нонка - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Нонко - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Нончо - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Ноньо - "да поднови рода; да носи ново щастие"
Ноньо - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Нора - името е от арабски произход, "nor" - светлина.
Нуша -
Няга - разновидност на Негол
Нягол - разновидност на Негол
Няголета - производно на Нягол
Нягул - разновидност на Негол
Нягула - разновидност на Негол

 

Имена,започващи с “О”

 

Обрад - старинно име "да радва, да весели"
Обрейка - видоизменено от Обретен
Обрейко - видоизменено от Обретен
Обренка - видоизменено от Обретен
Обренко - видоизменено от Обретен
Обретен - от старинно "о б р е т е н" - намерен. Еднакво по значение и възникнало с името Найден.
Обретена - от старинно "о б р е т е н" - намерен. Еднакво по значение и възникнало с името Найден.
Обретко - от старинно "о б р е т е н" - намерен. Еднакво по значение и възникнало с името Найден.
Обрешко - от старинно "о б р е т е н" - намерен. Еднакво по значение и възникнало с името Найден.
Обрятко - от старинно "о б р е т е н" - намерен. Еднакво по значение и възникнало с името Найден.
Огнен - от "огън", "огнен" или "да не му вреди огън, силен слънчев пек или пожар"
Огни - от "огън", "огнен" или "да не му вреди огън, силен слънчев пек или пожар"
Огньо - от "огън", "огнен" или "да не му вреди огън, силен слънчев пек или пожар"
Огнян - от "огън", "огнен" или "да не му вреди огън, силен слънчев пек или пожар"
Огняна - от "огън", "огнен" или "да не му вреди огън, силен слънчев пек или пожар"
Оксана - Имен ден празнуват на 24 Януари (Преп. Ксения Римлянка).
Олга - от старо-руското (с татарски корени) име Ал'га "огнена", с времето видоизменено на Ольга, а там от скандинавски "света, свещена".
Олег - руско име
Олимпия - богиня Олимпия
Олина - от оли
Оля - съкратено от ОЛГА, от старогръцки произход, с преплитащи се руски и татарски корени име Алга "огнена", с времето видоизменено на Ольга, а там от скандинавски "света, свещена".
Ореола - сияние, светлина
Орешка - от дървото и плода "орех"
Орешко - от дървото и плода "орех"
Орлин - от "орел" - символично име за дълголетие, прозорливост, сила и мощ

 

Имена,започващи с “П”

 

Павел - лат. "малък"
Павела -
Павла - от латински "малък"
Павлена -
Павлета - производно от Павел
Павлин - видоизменено от Павел
Павлина - видоизменено от Павел
Пагане -
Палвир -
Палмена -
Памела - мед. медина (анг.)
Памелина -
Панайот - грц. "всесвети"
Пандо - съкратено от Панайот или от Пантелей
Панко - съкратено от Панайот или от Пантелей
Пано - съкратено от Панайот или от Пантелей
Панталей - Панталей Макариополски
Пантелей - грц. "всемилостив"
Панто - съкратено от Панайот или от Пантелей
Панчо - съкратено от Панайот или от Пантелей
Паола -
Паолина - От Павлина(Павел)
Пара - съкратено от Парашкев, Параскева
Параскев - грц. "подготовка за празник"
Параскева - грц. "подготовка за празник"
Парашкев - грц. "подготовка за празник"
Парашкева - грц. "подготовка за празник"
Паро - съкратено от Парашкев, Параскева
Паруш - съкратено от Парашкев, Параскева
Паруша - съкратено от Парашкев, Параскева
Паска -
Патрик -
Патрисия -
Патриция - от гръцки - знатен род. велика, благородна
паулина - вид цвете
Паун - от птицата "паун"
Пауна - от птицата "паун"
Пауница - от птицата "паун"
Паша - съкратено от парашкева
Педро - португалски еквивалент на Петър
Пейко - видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейо - видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейчин - видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейчо - видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейьо -
Пелин - от билката "пелин"
Пелинко - от билката "пелин"
Пело - видоизменено от Петко или от Петър
Пельо - видоизменено от Петко или от Петър
Пена - съкратено от Петкана или Петрана
Пенина - Съкратено от "Пелин"
Пенка - съкратено от Петкана или Петрана
Пенко - видоизменено от Петър или Петко
Пено - видоизменено от Петър или Петко
Пенчо - видоизменено от Петър или Петко (умалено от Пено - XV век).
Пеньо - видоизменено от Петър или Петко
Пепа - родена в петък - празнува на св. Петка. гр. - царица "Петиня"
Персиана - от хан Персиан
Перуника - от цветето "перуника"
Перуница - от цветето "перуника"
Петка - от седмичния ден "петък"
Петкан - от седмичния ден "петък"
Петкана - от седмичния ден "петък"
Петко - от седмичния ден "петък"
Петра - видоизменено от Петър - гр. "камък, скала"
Петран - видоизменено от Петър
Петрана - видоизменено от Петър
Петранка - видоизменено от Петър
Петромила - от св. Петър
Петрун - видоизменено от Петър
Петруна - видоизменено от Петър
Петрунка - видоизменено от Петър
Петруш - видоизменено от Петър
Петруша - видоизменено от Петър
Петър - грц. "камък, скала"
Петьо - видоизменено от Петър
Петя - Видоизменено от Петър.
Пиерпаоло - произлиза от имената на светците Пиетро е Паоло. Именният ден се празнува на 29 юни в чест на Пиетро и Паоло
Пирин - от планината Пирин
Пиринка - от планината Пирин
Пламен - от "пламък" или от "пламенен"
Пламена - от "пламък" или от "пламенен"
Пламенка - от "пламък" или от "пламенен"
Планинка - от планина
Поли - произлиза от Полина
Полина - poly - много (гр.). много като пожелание да има много. Гордост, ум, красота, пари, любов! Преведено от френски (фр. Pauline) Паолина! Празнуват на 29 юни
Полислав - многославен
Поля -
Правда - истина
Пресиана - От хан Пресиан
Пресил - "Пре силен" много силен
Пресиян - името е произлиза от народностно име п е р с и , така се е казвал и български владетел живял в периода 836-852 година.
Пресияна - женска форма на Пресиян, народностно име п е р с и , Пресиян се е казвал и български владетел живял в периода 836-852 година.
Преслав - "да бъде преславен"
Преслава - "да бъде преславен", означава пре-славен, каквато е Дева Мария и празнува на 15 август.
Прода - съкратено от Продан
Продан - "продаден, т.е. Обречен на други, по-честити хора или на манастир, светец, черква и т.н." (когато детето е болнаво или са се боели дали ще оживее)
Продана - "продаден, т.е. Обречен на други, по-честити хора или на манастир, светец, черква и т.н." (когато детето е болнаво или са се боели дали ще оживее)
Продьо - съкратено от Продан
Пройко - видоизменено от Продан
Пройно - видоизменено от Продан
Пройо - видоизменено от Продан
Пройчо - видоизменено от Продан
Пролет -
Пролетка - очаквана и желана като пролетта
Първа - "да бъде пръв, първенец в живота"
Първан - "да бъде пръв, първенец в живота"
Първана - "да бъде пръв, първенец в живота"
Първена - "да бъде пръв, първенец в живота"
Първи - "да бъде пръв, първенец в живота"
Първо - "да бъде пръв, първенец в живота"
Първолета -
Първул - "да бъде пръв, първенец в живота"

 

Имена,започващи с “Р”

 

Рад - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Рада - "да бъде "рад" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радан - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Раданка - от Радан, радост
Раде - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Раден - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радена - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радена - видоизменено от Рада
Раденко - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радеш - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Ради - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радивой - "да се радва на войска и на война"
Радил - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радила - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радин - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радина - "да бъде "рад" - радостен, да се радва и да радва близките си". Имен ден празнува на Архангеловден.
Радинела - хубост, вяра и сила
Радиш - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радка -
Радко - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радмила - "рад"- радост + "мила"- мила, обичана, скъпа
Радо - кратка форма на Радомир, Радослав, както Драго и Драгомир.
Радован - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радоил - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радой - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радойка - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радойко - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радол - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радомир - "да се радва на мир", "да бъде прочут, известен с добри мисли"
Радомира - "да се радва на мир", "да бъде прочута, известна с добри мисли"
Радон - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радонеса - радост
Радосвет - "светла радост"
Радосвета - дарява радост и светлина на света
Радослав - "да се радва на слава"
Радослава - "да се радва на слава"
Радост - Съдържат пожеланието на родителите новороденото дете да бъде радост на семейството си и на околните.
Радостин - Съдържат пожеланието на родителите новороденото дете да бъде радост на семейството си и на околните. Празнува на Рождество Христово 25.12
Радостина - Съдържат пожеланието на родителите новороденото дете да бъде радост на семейството си и на околните. Блага вест. Празнува на Рождество Христово 25.12
Радота - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радош - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радуил - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си". Много близко по значение с Радул
Радук - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радукан - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радул - 1) "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си".
2) от лат. "radix" - корен, употребено в смисъл "местен жител", "кореняк". Използвано е като обобщаващо име на местното население в римските провинции и доста разпространено и в днешно време в Румъния.
Радун - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радуна - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радуш - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радушка - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Радьо - "да бъде "р а д" - радостен, да се радва и да радва близките си"
Развигор -
Разделин - "с хубостта си да раздели син от баща и майка"
Разделина - "с хубостта си да раздели син от баща и майка"
Раина - идва от Райна
Райке - разновидност на Радко, Рада
Райко - разновидност на Радко, Рада
Райли - старобългарско име от ХVІІ век, произлиза от рай
Райна - разновидност на Радко, Рада
Райно - разновидност на Радко, Рада
Райо - разновидност на Радко, Рада
Райчин -
Райчо - разновидност на Радко, Рада
Ракита - от храста "ракита"
Рал -
Рала - женска форма на Рало
Рале - разновидност на Рад, Радко
Ралена - Пожелателно име за радост, еднокоренно с Рад
Раленко - разновидност на Рад, Радко
Ралешко - разновидност на Рад, Радко
Ралин - разновидност на Рад, Радко
Ралина - разновидност на Рад, Радко
Ралица - умалено от Рала, разновидност на Рад, Радко. По името на полското цвете ралица.Ралица е също така народното име на cъзвездиeто Орион-кoгaтo Орион ce появи на нeбeто e вpeмe зa opaн, paлo. Това е и името на героинята на П. П. Славейков от едноименната поема. Имен ден празнува на Цветница.
Ралка - от Ралица
Ралко - разновидност на Рад, Радко
Рало - от Радо (Ра-до) и частицата "-ло"
Ральо - разновидност на Рад, Радко
Рамаяна -
Рамона - от роза
Рангел - идва от "Архангел" - което идва от αρχος (archos) - идващ пръв, предвождащ и άγ-γελος (ag-gelos) - вестител, посланик. идва от Ангел, празнува на 8 ноември
Рандел - съкратено от Хранимир
Рандьо - съкратено от Хранимир
Ранка - съкратено от Хранимир
Ранко - съкратено от Хранимир
Ранчо - съкратено от Хранимир
Рафаил - евр. "Бог лекува"
Рачко - видоизменено от Радко или от Рафаил
Рачо - видоизменено от Радко или от Рафаил
Рашин - разновидности на Радко, Рада
Рашина - разновидности на Радко, Рада
Рашка - разновидности на Радко, Рада
Рашко - разновидности на Радко, Рада
Рашо - разновидности на Радко, Рада
Рашун - разновидности на Радко, Рада
Рашуна - разновидности на Радко, Рада
Рая - разновидност на Радко, Рада
Раян - разновидност на Радко, Рада
Раяна - разновидност от Радка
Регина - от латински "царица"
Ренета - лат. - преродена. Означава също и сорт ябълки
Рени -
Ренислав - от Ренко и Слава
Риана - Разновидност на Рада и Рая, Раяна.
Рики - по често използвано в Австралия
Рила - от планината Рила или съкратено от Кирил
Рилка - от планината Рила или съкратено от Кирил
Рилко - от планината Рила или съкратено от Кирил
Рилчо - от планината Рила или съкратено от Кирил
Роберта -
Роберто - родолюбец
Родан - "да поддържа рода, да роди потомство"
Родана - "да поддържа рода, да роди потомство"
Родин - "да поддържа рода, да роди потомство"
Родинка - "да поддържа рода, да роди потомство"
Родка - "да поддържа рода, да роди потомство"
Родопа - от планината Родопи
Родьо - "да поддържа рода, да роди потомство"
Роза - Хубаво име на красиво цвете "Роза"
Розалина -
Розалия - от цветето "роза"
Розвигора - роза в гората
Розита -
Розмари - морска роса
Розмарина - Пожелателно име за красота, образувано от име на цвете.
Ройда - разновидност на Родьо, Родка
Ройдьо - разновидност на Родьо, Родка
Роксана -
Роман - лат. "римлянин"
Романа - лат. "римлянин"
Роса - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен"
Росалена - от роса
Росалина - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен"
Росан - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен"
Росен - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен"
Росена - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен". Идва също и от цветето росен - "самодивско цвете"
Росиана - от роса
Росина - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен"
Росита - празнува на Цветница
Росица - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен". Има цвете с име росен, а Росица е женският вариант на името. На поляни, обсипани с цветето росен са танцували самодивите и по първи петли са отлитали, оставяйки капчици роса след себе си. Дали цветето е кръстено на росата или обратно, не се знае. Росата, като "роса" е корена на името, обвързва Росен, Росица, Роса, Росана, та дори и Русалиите с женските задгробни същества в българската митология - русалии, самодиви, самовили и т.н., чиито първообраз е Богинята-майка. Празникът на женските демонични същества е Еньовден, а на Росеновците - на Цветница. Могат да изберат своя имен ден.
Роска - "роса", "росен" т.е. "чист и благодатен"
Рослан - от "роса", производно на Росан
Росланд - земя на която растат рози
Ростислав - от росен, растяща слава
Ростислава - да слави рода си. Чиста и благодатна, да расте за слава.
Руди - от диал. "р у д" - хубав
Рудьо - от диал. "р у д" - хубав
Ружа - от цветето "ружа", което значи и "роза"
Ружин - от цветето "ружа", което значи и "роза"
Ружица - от цветето "ружа", което значи и "роза"
Ружка - от цветето "ружа", което значи и "роза"
Руйко - от "руен" - бодър, румен
Руйо - от "руен" - бодър, румен
Руйчо - от "руен" - бодър, румен
Румен - от "румен", "засмян"
Румена - от "румен", "засмян"
Румяна - от "румен", "засмян". Празнува на 25 декември
Руса - от "рус", "русокос"
Русалена - "родена през русалската неделя"
Русалина -
Русалия - "родена през русалската неделя"
Русан - от "рус", "русокос"
Русана - от "рус", "русокос"
Русанка - от "рус", "русокос" (славна майка)
Русен - от "рус", "русокос"
Русена - от "рус", "русокос"
Руси - от "рус", "русокос"
Русин - от "рус", "русокос"
Русина - от "рус", "русокос"
Руска - от "рус", "русокос"
Руско - от "рус", "русокос"
Руслав - от "Руско" и "Славка"
Руслан - лъв - др.персийски
Руслана - от "рус", "русокос
Рустислава - комбинация м/у Руси и Слав. Руса, бяла, слава
Русчо -
Ручко - идва от думата ручей

 

Имена,започващи с “С”

 

Сава - грц. "събота" или арамейски "старец"
Савелия - нежност, красота
Савина - грц. "събота" или арамейски "старец". Празнува на 5 декември.
Савка - грц. "събота" или арамейски "старец"
Савко - грц. "събота" или арамейски "старец"
Савчо - грц. "събота" или арамейски "старец"
Сазда - "да създаде нещо, да остави добър спомен"
Саздо - "да създаде нещо, да остави добър спомен"
Самуел -
Самуил - библейско име, от еврейски - Sham"uel - Шемуел - измолен от Бога (много желан)
Саниа -
Сантина - света
Сара - Сара е съпруга на Авраам и родоначалница на еврейския род. От "שָׂרָה" на иврит,името Сара означава "принцеса","господарка","вишестояща жена".
Саша - Производно от Александър
Сашка - от Акександра - (гр.) "защитник на мъжете" имен ден на 30 август
Сашо - Съкратено от Александър
Свестана -
Светана - Пожелателно име за физическа красота, образувано от стб. свет "светлина".
Светла - от "светъл"
Светлан - от "светъл"
Светлана - от "светъл"
Светлена - от "светъл"
Светлин - означава "светъл", видоизменено от имената Светло, Светльо и окончанието "-ин".
Светлина - излъчва светлина
Светлинка -
Светлозар - разновидност на Светозар. Празнува на 5 септември - Св. пророк Захарий и праведна Елисавета
Светлозара - разновидност на Светозар. Празнува на 5 септември - Св. пророк Захарий и праведна Елисавета.
Светломир - разновидност на Светомир
Светломира - разновидност на Светомир
Светльо - съкратено от Светослав или от Светлан
Световид - старинно име - "свещен образ"
Светозар - "да озарява със светлина". Всички имена, които имат нещо общо със светлината или озаряването (Пламен, Светослава, Светльо, Фоти и т.н.) празнуват на 06 януари!
Светозара - "да озарява със светлина". Всички имена, които имат нещо общо със светлината или озаряването (Пламен, Светослава, Светльо, Фоти и т.н.) празнуват на 06 януари!
Светомир - "мир за света"
Светомира - "мир за света"
Светослав - "свещена слава"
Светослава - "свещена слава"
Свила - от "свила"
Свилен - от "свила"
Свилена - от "свила"
Свилко - от "свила"
Себастиана - идва от св. Севастан, мъченик по времето на Диоклициан. Имен ден на 18 декември или 11 юли
Себастиян -
Севар - Последния хан от рода Дуло
Севастия - господарка, повелителка, от севаст (гръц.)
Севастиян - съчетание от Севаст и Огнян
Севда - от. тур. "севда" - любов
Севдалена - от. тур. "севда" - любов
Севдалин - от. тур. "севда" - любов
Севдалина - от. тур. "севда" - любов
Севдена - от. тур. "севда" - любов
Северина -
Севина - сила от севар прабългарско име
Седефка -
Секул - лат. "поколение, век" (да векува, да даде поколение)
Секула - лат. "поколение, век" (да векува, да даде поколение)
Серафим - евр. "пламенен" (вид по-възвишен ангел)
Сергей - лат., име на римски род
Серги - лат., име на римски род
Сесил -
Сиана - сияйна
Сибила - врачка, пророчица
Сибин - ЛЕГЕНДА ЗА СИБИН, ПРЕСЛАВСКИЯ КНЯЗ Прабългарско име
Сива - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сиван - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
СИвен - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сивил - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сивка - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сивко - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сиво - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сиволин - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сивул - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сивчо - "да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"
Сийка - съкратено от Анастасия
Силва - от старобългарски - "горица". Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Силвана - имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
силвена - човек с това име е или много кротък или много непослушен. Имен ден на Силвестъров ден - 02.01
Силвестър - имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Силвина - дивна, горска, самодива
Силвия - Гора, лес. Майка на Ромул и Рем. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Силко - "да бъде силен"
Силмира -
Сило - "да бъде силен"
Силян - "да бъде силен"
Силяна - "да бъде силен"
Сима - женска форма на Симо, сходни по значение имена: Божана, Божа
Симеон - името е от еврейски произход, в превод - "изслушване" (на молитва) или "бог слуша" т.е. готов да изпълни молба или желание. Сходни по значение имена са Божан и Божо
Симка - умалителна форма на Сима, женска форма на Симко, сходно по значение име е Божка
Симо - кратка форма на Симеон или Симон
Симон -
Симона - Производно на Симеон. Измолен от Бога. От Библията -Симон Петър - камък. Празнува имен ден на 1 септември
Сирма - с това име гърците са призовавали богинята Хеката и означава "Магия"
Сия - съкратено от Анастасия
Сиян - "да сияе (от хубост или от радост)"
Сияна - "да сияе (от хубост или от радост)", красива, прекрасна , сияйна
Скарлет - Червен
Слабина -
Слав - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Слава - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славей - от птичката "славей"
Славейка - от птичката "славей"
Славейко - от птичката "славей"
Славен - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славена - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славея - от птицата "Славей". Празнува се на 5 декември
Слави - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име. Празнува на 5.12
Славил - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славина - Слава. Много силно име. Идва от прибалтийските страни. Славини били наричани славянските племена, живеещи в Западна България
Славица -
Славка - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славко - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славодин - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славой - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славомир - "слава на света, на мира"
Славомира - "Да слави мира"
Славотин - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славуна - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славчо - от "слава" или съкратено от Светослав, Владислав или друго подобно име
Славяна - от "слава"
Сладина - "да е услада на близките си"
Сладинка - "да е услада на близките си"
Сладун - "да е услада на близките си"
Сладуна - "да е услада на близките си"
Сладунка - "да е услада на близките си"
Слънчо - "да е слънце за близките си"
Смил - от "смил", растение с много трайни цветове
Смила - Пожелателно име за физическа красота и здраве, производно от смил "растение с красиви цветове"
Смилен - от "смил", растение с много трайни цветове
Смилена - от "смил", растение с много трайни цветове
Смилка - от "смил", растение с много трайни цветове
Смилко - от "смил", растение с много трайни цветове
Смилчо - от "смил", растение с много трайни цветове
Смильо - от "смил", растение с много трайни цветове
Смилян - от "смил", растение с много трайни цветове
Смиляна - от "смил", растение с много трайни цветове
Смин - от растението "смин", подобно на "смил"
Сминка - от растението "смин", подобно на "смил"
Снежана - от сняг, снежинка, снежна, бяла чиста. Празнува на 14 декември.
Снежанка - да е бяла и здрава
Снежина -
Сокол - 1) "да има остър поглед и да е юначен като сокол"
2) "да бъде независим и свободен като птицата сокол", широко разпространено през XVI век
Соколена - "да има остър поглед и да е юначен като сокол"
Соколин - "да има остър поглед и да е юначен като сокол"
Соколина - "да има остър поглед и да е юначен като сокол"
Сони -
Соня - сънливка, видоизменено от Стойна
Сотир - спасител
София - грц. "мъдрост"
София-Маргарита - мъдрост-бисер
Софка - грц. "мъдрост"
Спас - от старинното "с п а с" - спасител
Спаса - от старинното "с п а с" - спасител
Спасен - от старинното "с п а с" - спасител
Спасена - от старинното "с п а с" - спасител
Спасина - от старинното "спас" - спасител
Спасия - от старинното "с п а с" - спасител
Спасиян - Спасител, добродетел
Спаска - от старинното "с п а с" - спасител
Спасун - от старинното "с п а с" - спасител
Спилко -
Спиридон - може би от грц. "дарено зърно"
Спиро - може би от грц. "дарено зърно"
Сребра - от благородния метал "сребро"
Сребрен - от благородния метал "сребро"
Сребрин - от благородния метал "сребро"
Сребрина - от благородния метал "сребро"
Сребро - от благородния метал "сребро"
Сретен - от диал. "сретен" - "честит, щастлив", "срета" (щастие)
Сретенко - от диал. "сретен" - "честит, щастлив", "срета" (щастие)
Сретка - от диал. "сретен" - "честит, щастлив", "срета" (щастие)
Сретко - от диал. "сретен" - "честит, щастлив", "срета" (щастие)
Сретя - от диал. "сретен" - "честит, щастлив", "срета" (щастие)
Ставри -
Стайка - "да ни стои, да ни остане жив"
Стайко - "да ни стои, да ни остане жив"
Стайно - "да ни стои, да ни остане жив"
Стайо - "да ни стои, да ни остане жив"
Стайчо - "да ни стои, да ни остане жив"
Стальо - "да ни стои, да ни остане жив"
Стамат - грц. "спиране, прекратяване", еднакво по значение със Запрян
Стаматка - грц. "спиране, прекратяване", еднакво по значение със Запрян
Стамен - от диал. "стамен" (непоклатим, здравомислещ)
Стамена - от диал. "стамен" (непоклатим, здравомислещ)
Стаменка - от диал. "стамен" (непоклатим, здравомислещ)
Стамо - съкратено от Стамен или от Стамат
Стамула - съкратено от Стамен или от Стамат
Стан - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Стана - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян, женска форма на Стан
Станешко - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станиела -
Станика - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станил - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станимир - "да въдвори мир"
Станимира - "да въдвори мир"
Станимирка - "да въдвори мир"
Станислав - "да въдворява слава". Празнуват на 27 декември.
Станислава - "да въдворява слава". Празнуват на 27 декември. Произхожда от Праславянски език.
Станиш - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станиша - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Стания - производно име от Стана с окончание "-ия" по Мария и Анастасия
Станка - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станко - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станкул - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станкуш - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станой - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станойка - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станойко - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станул - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Стануш - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Стануша - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Станчо - слънчев ангел
Станьо - "да ни стои, да остане жив", еднакво по значение със Стоян
Стая - "да ни стои, да ни остане жив"
Стела - от латински stella - звезда. Думата е използвана като име за първи път от Филип Сидни (1554-1586) в сонетите му. На санскpит с думата стела се означава паметник с надпис или pелеф. от гръцки - каменна или дървена плоча (стоящ блок), обикновено по-висока, отколкото широка, поставена с погребална или възпоменателна цел, украсена с имената и титлите на покойника. Празнува на 26 ноември
Стелиан - звезда
Стелияна - пазител на децата
Стелла - от лат. звезда
Стеляна - звезда
Стеса - от Станислава
Стефан - грц. "венец", венценосец
Стефана - грц. "венец"
Стефани - венец
Стефания - женска форма на Стефан
Стефанияна -
Стефанка - грц. "венец"
Стефка - грц. "венец"
Стефко -
Стив - празнува имен ден на 27.12. Стиван, Стивън, Стив
Стивън -
Стилиан - светец
Стилиян - грц. "стълпник, светия, който е живял на стълп". Празнуват на на 26.11 - св. Стилиян Пафлагонийски, закрилник на децата
Стилияна - грц. "стълпник, светия, който е живял на стълп"
Стилян - От гръцки език - Стелиос = скала, камък, стълб, масивен. Име на светец, който е покровител на кърмачетата, нар. още "детепазител"
Стиляна -
Стоил - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стоила - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стоимен - тълкува се "стой, остани при мене, живей" (защитно име против детската смъртност)
Стоимена - тълкува се "стой, остани при мене, живей" (защитно име против детската смъртност)
Стоица - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стоичко - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стойка - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стойко - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стойна - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стойне - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стойно - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стойо - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стойчо - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стоя - от Стоян
Стоядин - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стоядина - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стоян - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стояна - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стоянка - "да стои, да живее" (защитно име против детската смъртност)
Стратор - от цветето "стратор"
Страхил - старинно име производно на Страшил, означава "да се страхуват от него, да всява страх", "страхопочитание, уважение към себе си" - близко по значение с Бойко
Страхила - женска форма на Страхил
Страхилка - "да се страхуват от него, да всява страх" - близко по значение с Бойко
Страхин - "да се страхуват от него, да всява страх" - близко по значение с Бойко
Страцимир - идва от Иван-Страцимир - български цар
Страшил - "да се страхуват от него, да всява страх" - близко по значение с Бойко
Страшимир - миропазител, страж на света. видоизменено от Стрезимир и сближено със Страхил. Също - видоизменено от Стражимир - пазител на мира.
Страшимира - видоизменено от Стрезимир и сближено със Страхил
Стрез - "да пази мира"
Стрезимир - "да пази мира"
Стрезислав - "да пази светлината"
Стрезислава - "да пази светлината"
Стрезо - "да пази мира"
Струма - "да е дълговечен като река Струма"
Струмен - "да е дълговечен като река Струма"
Струмка - "да е дълговечен като река Струма"
Струмчо - "да е дълговечен като река Струма"
Струна - навярно видоизменено от Струма
Сузана - грц. водна лилия. старо име от Пловдивско
Сузи -
Султана - корена на думата е султ, което означава достоен. Името е величествено за да бъде силна жената. Произлиза от XIII век
Сумея - Извор на живот (арменски)
Суна - това е име на птица и в буквален превод означава златна
Суро - от "сур" (светлорус), близко по значение с Руси и Сиво
Сурчо - от "сур" (светлорус), близко по значение с Руси и Сиво
Сурьо - от "сур" (светлорус), близко по значение с Руси и Сиво
Съба - съкратено от Съботин
Съби - съкратено от Съботин
Събин - съкратено от Съботин
Събина - съкратено от Съботин
Събка - съкратено от Съботин
Събко - съкратено от Съботин
Събо - съкратено от Съботин
Съботин - от седмичния ден "събота" (превод на грц. Саватий "съботен")
Съботина - от седмичния ден "събота" (превод на грц. Саватий "съботен")
Събчо - съкратено от Съботин
Създан - "да създаде нещо, да остави добър спомен"
Сълза - "чиста като сълза" или цветето "момина сълза"
Сълзица - "чиста като сълза" или цветето "момина сълза"
Сърнела - От гъбата "Сърнела", или от сърна
Сяро - от диал. "сяр" (сив), еднакво по значение със Сиво

 

Имена,започващи с “Т”

 

Таиса - мъдрост и познание. Атинянката Таис
Тамара - Мексиканско име, означава още щедрост,добро сърце, една богиня на маите се е наричала така, хората,които се казват така, се чувстват над всичко и много надменни. Това име няма имен ден
Тана - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име
Танас - съкратено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Танисляв - от таня (танислав)
Танита - производно на Таня
Танка - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име
Танко - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име
Тано - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име
Тануш - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име
Танчо - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име
Таньо - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Таню - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Таня - Имен ден празнуват на 12 Януари (Мчца Татияна).
Таса - съкратено от Анастас, Анастасия
Тасе - съкратено от Анастас, Анастасия
Тасин - съкратено от Анастас, Анастасия
Тасия - съкратено от Анастас, Анастасия
Таско - съкратено от Анастас, Анастасия
Татин - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татина - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татияна - Имен ден празнуват на 12 Януари (Мчца Татияна).
Татой - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татул - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татула - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татун - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татунчо - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татушко - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татьо - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"
Татяна - устроителка. Имен ден празнуват на 12 Януари (Мчца Татияна)
Тачо - тачен човек. Съкратено от Стоян, Атанас или Станислав
Ташена - видоизменено от Атанас
Ташка - от турски "таш" (камък). Да бъде здрава като камък.
Ташко - видоизменено от Атанас
Ташо - видоизменено от Атанас
Ташун - видоизменено от Атанас
Ташуна - видоизменено от Атанас
Твърдин - "да бъде твърд, издръжлив"
Твърдко - "да бъде твърд, издръжлив"
Теда - кратка форма на Теодора
Теди - женска форма на Теодор
Теменуга - от цветето "теменуга". от лат. violet - виолетка (цвете)
Теменужка - от цветето "теменуга"
Теменуша - от цветето "теменуга"
Темпъл - от англ. "храм"
Тена - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан
Тенка - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан
Теномир - видоизменено от Теньо
Тентява - от билката "тинтява"
Тенчо - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан
Теньо - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан
Тео - От Тодор, Теодор
Теодор - от гръцки "божи дар", близко по значение с Тодор и Божидар
Теодора - божи дар, женска форма на Теодор
Теодорина -
Теодоси - грц. "дар от Бога"
Теодосий - грц. "дар от Бога"
Теодосия -
Теолина - Тео от гр. Бог
Теофана - богоявяваща
Теохана -
Тервел -
Тереза - име на католическа светица - св. Тереза от Авила
Тешан - съкратено от Утешан
Тешко - съкратено от Утешан
Тешо - съкратено от Утешан
Тея - гръцка богиня
Тиана - разновидност на Тяна
Тилко - видоизменено от Стоил
Тилчо - видоизменено от Стоил
Тильо - видоизменено от Стоил
Тимотей - Имен ден празнуват на 22 Януари (Св.ап. Тимотей).
Тимофей - Имен ден празнуват на 22 Януари (Св.ап. Тимотей).
Тинка - съкратено от Христина, Латинка, Катерина и др. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Тинко - далечно видоизменение от Христо
Тинкул - далечно видоизменение от Христо
Тино - далечно видоизменение от Христо
Тинтява - от билката "тинтява"
Тиха - от "тих"
Тихан - от "тих"
Тихин - от "тих"
Тихо - от "тих"
Тихол - от "тих"
Тихомир - "да бъде тих и мирен". празнува на 4 януари
Тихомира - "да бъде тих и мирен". празнува на 4 януари.
Тихула - от "тих"
Тишан - разновидност на Тихо, Тиха
Тишин - разновидност на Тихо, Тиха
Тишка - разновидност на Тихо, Тиха
Тишко - разновидност на Тихо, Тиха
Тишо - разновидност на Тихо, Тиха
Тияна -
Тоана - разновидност на Тона
Тодор - грц. "божи дар"
Тодора - грц. "божи дар"
Тодоран - разновидност на Тодор
Тодорин - разновидност на Тодор
Тодорина - разновидност на Тодор
Тодорица - разновидност на Тодор
Толя -
Тома - евр. "близнак"
Томан - разновидност на Тома
Томана - разновидност на Тома
Томелия - разновидност на Тома
Томин - разновидност на Тома
Томина - разновидност на Тома
Томислав -
Тона - съкратено от Антон
Тони - видоизменено от Антон
Тоника - произлиза от Тони, празнува на Антонов ден
Тонка - съкратено от Антон
Тонко - съкратено от Антон
Тончо - съкратено от Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Тоньо - съкратено от Антон
Тоня - Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).
Тотка - божи дар
Тотьо - от Тотко, Тотка
Тотю -
Тошка - съкратено от Тодора
Тошко -
Тошо -
Трайко - "да трае, да живее"
Трайна - "да трае, да живее"
Трайо - "да трае, да живее"
Трайчо - "да трае, да живее"
Трандафил - от цветето "трендафил" (трендафил)
Трандо - съкратено от Трандафил
Трандьо - съкратено от Трандафил
Траян - разновидност на Трайко
Траяна - разновидност на Трайко. Има имен ден на Татянин ден - 12 януари
Траянка - разновидност на Трайко
Требел - старинно име "трябва ни" или "да е потребен, да има нужда от него"
Трена - съкратено от Трендафил
Тренда - съкратено от Трендафил
Трендафил - от цветето "трендафил" (трендафил)
Трендафила - от цветето "трендафил" (трендафил)
Тренка - съкратено от Трендафил
Тренко - съкратено от Трендафил
Тренчо - съкратено от Трендафил
трепка - от глагола трепка
Трифон - грц. "веселяк", "разкошен"
Тройо - видоизменено от Троян
Трошан - видоизменено от Троян
Трошо - видоизменено от Троян
Троян - от диал. "троян" (трети близнак) или пожелателно "всичко да му строи и множи"
Трояна - от диал. "троян" (трети близнак) или пожелателно "всичко да му строи и множи"
Троянка - от диал. "троян" (трети близнак) или пожелателно "всичко да му строи и множи"
Тръна - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"
Трънка - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"
Трънко - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"
Трънчо - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"
Тръньо - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"
Тряна -
Тулешко - "да бъде затулен, запазен от злото"
Тульо - "да бъде затулен, запазен от злото"
Тунчо -
Тъжана - от думата "тъжна"
Търна - разновидност на Тръна, Тръньо
Търньо - разновидност на Тръна, Тръньо
Търса - "търся ново име и ново щастие" (така кръщавали, когато детската смъртност е била голяма)
Търсан - "търся ново име и ново щастие" (така кръщавали, когато детската смъртност е била голяма)
Търсина - "търся ново име и ново щастие" (така кръщавали, когато детската смъртност е била голяма)
Тяна - съкратено от Стоян, Стоянка
Тянка - съкратено от Стоян, Стоянка
Тянко - съкратено от Стоян, Стоянка

 

Имена,започващи с “У”

 

Угра - от старинното "угрин" (унгарец)
Угрен - от старинното "угрин" (унгарец)
Угрин - от старинното "угрин" (унгарец)
Урко - "от Уркилий"
Утешан - "да утешава и разтушава"
Утешана - "да утешава и разтушава"

 

Имена,започващи с “Ф”

 

Фани - ж.р. от Филип; умалително от Стефания
Фанка -
Феликс - щастие, късмет
Феодосия - от гр. тео - господ и досос - давам; дал Господ
Фериян -
Фидана - младо, стройно дърво
Фиданка - произлиза от "младо дърво", означава стройна
Фидоско -
Филарета -
Филиз - пъпката на цветето - малко цвете
Филип - грц. "конелюбец"
Филипа - ж.р. от Филип
Филипина - гр. "конелюбец"
Филисия -
Филка - фил - от гръцки обич
Филонка -
Филчо - производно на Филип
Фильо - видоизменено от Филип
Фимия -
Фина - видоизменено от гр. име Дафина - лавър
Финка - видоизменено от гр. име Дафина - лавър
Фифелота -
Флоро - влах, румънец
Фота - от гръцки "фотос" - светлина
Фотий - огън и пламък
Фотина - светлина
Фотка - от гръцки "фотос" - светлина
Фрея - шведска богиня

 

Имена,започващи с “Х”

 

Харалан - от гръцки - радостна виделина, светлина. от японски - физическият център на гравитация на човешкото тяло, където се помещава вътрешната енергия
Хари - именни дни
Хелиана - слънчева
Хито - видоизменено от Христо
Хитол - видоизменено от Христо
Храбрена - от "храбър"
Храбро - от "храбър"
Храбър - от "храбър"
Хранимир - "да охранява, да пази мира"
Хранимира - "да охранява, да пази мира"
Храно - "да охранява, да пази мира"
Хрелко - от старинната дума "хрел" (бърз, стремителен)
Хрельо - от старинната дума "хрел" (бърз, стремителен)
Хризантема - от цвете. Празнува на Цветница
Хрисави - от гръцки - златна зора
Хрисана - от гръцки хрисо - злато
Хрисим - добър
Хрисимир - кротък и добър
Хрисияна - от хрисим
Христена - видоизменено от Христо
Христиан -
Христиана - празнува на 26 декември
Христилия -
Христина - грц. "миросан", "помазан", Христова мъченица. Женски вариант на Христо.
Христинка - грц. "миросана", "помазана"
Християн - Празнува на 26-ти декември
Християна - женски вариянт на Христо
Христо - грц. "миросан", "помазан"
Христомил - мил на Христа
Христомир - произлиза от Христо
Христомира - произлиза от Христо
Христослав - славещ Христос
Христофор -
Хтена - "желана" (или съкратено от Нехтена)
Хуба - от "хубав"
Хубавен - от "хубав"
Хубавена - от "хубав"
Хубавка - от "хубав"
Хубан - от "хубав"
Хубен - от "хубав"
Хубо - от "хубав"
Хубчо - от "хубав

 

Имена,започващи с “Ц”

 

Цако - видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо
Цана - видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо
Цандьо - видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо
ЦандЮ - много често срещано в с. Лисец, Ловешки окр. Там се срещат и имена като БоЮ, КъндЮ
Цанка - видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо
Цанко - видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо
Цано - видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо
Цаньо - видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо
Царин - от латинската дума regina - която означава царица
Царина - от латинската дума regina - която означава царица
Цачо -
Цвета - "красив като цвете"
Цветай - Старо българско пожелателно име, производно от цвет "цвете". Славянско име, пожелателно за физическа хубост и здраве.
Цветали -
Цветан - "красив като цвете"
Цветана - "красив като цвете"
Цветанка - умалително на Цветана
Цветая - Образувано от цвет "цвете". Пожелателно за физическа хубост и здраве. Славянско име
Цветелин - видоизменено от Цветан
Цветелина - видоизменено от Цветан
Цветея - Пожелателно име за физическа красота, образувано от цвет "цвете".
Цвети - "красив като цвете"
Цветизара -
Цветил - "красив като цвете"
Цветин - "красив като цвете"
Цветина - красива като цвете. Видоизменено от Цвети и Цветана. Празнува на Цветница.
Цветислава - Слава на цветята
Цветия - Образувано от цвет "цвете".
Цветко - "красив като цвете"
Цветозар - озаряващ цветята
Цветозара - видоизменено от Цветелина
Цветомила -
Цветомир -
Цветомира - цвете на мира или цвете на света
Цветонина - от цвете и нина
Цветослав - Празнува на Цветница
Цветослава -
Цветя - "красив като цвете"
Цвята - производно от Цвета, Източна България
Цвятко - "красив като цвете"
Цека - видоизменено от Цветко или от Стефан
Цеко - видоизменено от Цветко или от Стефан
Цекул - видоизменено от Цветко или от Стефан
Цекун - видоизменено от Цветко или от Стефан
Цена - видоизменено от Цветан, Цветана
Цендо - видоизменено от Цветан, Цветана
Ценка - видоизменено от Цветан, Цветана
Ценко - видоизменено от Цветан, Цветана
Цено - видоизменено от Цветан, Цветана
Цецка -
Циализа -
Цитрон - производно от портокал , лимон и грейпфрут
Цойко - видоизменено от Стойо, Стойко, Стоян
Цойо - видоизменено от Стойо, Стойко, Стоян
Цоко - видоизменено от Стойо, Стойко, Стоян
Цола - видоизменено от Стойо, Стойко, Стоян
Цолан - видоизменено от Стойо, Стойко, Стоян
Цоло - видоизменено от Стойо, Стойко, Стоян
Цона - видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна
Цонка - видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна
Цонко - видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна
Цоно - видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна
Цончо - видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна
Цоньо - видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна

 

 

Имена,започващи с “Ч”

 

Чавдар - хайдушки псевдоним на някогашен войвода - от перс. "големец, сановник". тур. - "ръж", тъй като косата му приличала на ръж
Чана - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чанко - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чано - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чаньо - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чедомир - старинно име "дете на мира"
Чедомира - старинно име "дете на мира"
Чендо - видоизменено от Черньо
Ченко - видоизменено от Черньо
Череша - от дървото и плода "череша"
Черна - "нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"
Черника - "нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"
Черньо - "нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"
Чилко - съкратено от Момчил
Чило - съкратено от Момчил
Чинка - съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име
Чинко - съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име
Чино - съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име
Чуберка - от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубра - от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубрин - от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубрина - от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубро - от "чубра" (горска ароматна билка)
Чудомир - "чудо на света"
Чудомира - "чудо на света"

 

Имена,започващи с “Ш”

 

Шибой - цвете
Шидер - Шидер войвода
Шина - Името е характерно за Родопите
Шинка - идва от Анастасия и се използва в Родопите
Шипка - от растението шипка
Шуна - съкратено от Рашун, Ташун или друго подобно име
Шундо - съкратено от Рашун, Ташун или друго подобно име
Шунка - съкратено от Рашун, Ташун или друго подобно име
Шунто - съкратено от Рашун, Ташун или друго подобно име
Шуньо - съкратено от Рашун, Ташун или друго подобно име

 

Имена,започващи с “Щ”

 

Щерион - здрав, твърд. От гръцки - укрепител
Щерьо - грц. "твърд"
Щерю -
Щеряна - грц. "твърд"
Щилиян - разновидност на Стилиян
Щилияна - Разновидност на Стилияна

 

Имена,започващи с “Ю”

 

Юли - от Юлиян
Юлиан - от лат. Julianus - име на календарен светия, преосмислено по месец юли. Освен на 16 юли – Юлия, Юлиян, Юлияна празнуват и на 21 декември (Мъченица Юлиана)
Юлиана - Освен на 16 юли – Юлия, Юлиян, Юлияна празнуват и на 21 декември (Мъченица Юлиана)
Юлина -
Юлия - от месец Юли. лат. - "къдрава", или "юлска", или "от рода на Юлиите"(напр. Юлий Цезар)
Юлиян - с мека коса (от гръцкото ioulos) или наследник на Йов.
Юлияна - Св. мъченица Юлияния, от Юлия празнува на 16 юли
Юна - от диал. "юн" (млад), отговаря на Младен, Младена
Юно - от диал. "юн" (млад), отговаря на Младен, Младена

 

Имена,започващи с “Я”

 

Ябла - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Яблан - дърво
Яблана - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Яблена - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Ябленка - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Ябленко - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Ябълка - от дървото и плода "ябълка"
Явор - от дървото "явор"
Яворка - от дървото "явор"
Ягода - от "ягода"
Ягодина - от "ягода"
Ягодинка - от "ягода"
Яким - благ
Яко - "да бъде як, силен"
Якул - "да бъде як, силен"
Яна - на старославянски означава също "река". Използвало се е като пожелателно име за дълголетие: "Животът й да бъде дълъг като река" имен ден се празнува на Еньовден -24.06 .Тъй като Янка в остарелия си вид, в миналот в разговорен стил се е изговаряло Енка и оттам се чества на Еньовден.
Янаки - от гръцки произход, умалителна форма на Яни
Янда - далечно видоизменено от Иван
Яни - от гръцки произход, производно от Йоан, Иван
Яник - далечно видоизменено от Иван
Яника - далечно видоизменено от Иван
Янина - слънце. Далечно видоизменено от Иван. Град в Гърция
Янис -
Янислав - от гръцки произход, слава на свтлината, "ясен"- светлина и славя
Янислава -
Янита - гръцки произход, идва от Яни
Яница - видоизменено от Иван
Янка - далечно видоизменено от Иван
Янко - далечно видоизменено от Иван
Янкул - далечно видоизменено от Иван
Янулка -
Януш - далечно видоизменено от Иван
Янцислав - слава
Янчо - далечно видоизменено от Иван
Яньо - далечно видоизменено от Иван
Ярко - съкратено от Ярослав
Ярослав - старинно име "да има ярка слава"
Ясен - от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен"
Ясена - от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен". Женски род на Ясен. Да бъде висока, силна, здрава
Ясенка - от "ясен"
Ясмина - идва от името Жасмина
Ясна - от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен"
Ястреб - от птицата "ястреб"
Ячо - "да бъде як, силен"